Studia w języku angielskim

Studia w języku angielskim wymagają sporych umiejętności językowych, jednak ich ukończenie zwiększa szansę na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Język angielski jest najpopularniejszym językiem na całym świecie, zarówno w życiu codziennym, jak i kontaktach międzynarodowych. Jego dobra znajomość zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej posady, zarówno w kraju, jak i zagranicą. To jeden z głównych powodów, dla których studia w języku angielskim są coraz popularniejsze wśród młodych ludzi.

 

 

Studia po angielsku zamiast emigracji

Coraz więcej szkół zachęca młodych ludzi do studiów w języku angielskim. Dzięki temu nie muszą oni wyjeżdżać z kraju, by aktywnie porozumiewać się w tym języku. Student może wybrać najpopularniejsze kierunki, jak matematyka, budownictwo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie czy informatykę . Podczas zajęć nauczy się sprawnie posługiwać językiem Brytyjczyków i pozna angielską terminologię w obrębie swojej specjalności. Trzeba pamiętać, że studia w języku angielskim to zdecydowanie większe wyzwanie niż te prowadzone w rodzimej mowie. Wymagają ciężkiej pracy, jednak szkoły wyższe zachęcają do nauki także tych, którzy mają problemy z płynnym porozumiewaniem się po angielsku. Już po kilku miesiącach systematycznych zajęć postępy są znaczące. Studia te określa się jako elitarne, ponieważ zajęcia najczęściej odbywają się w małych grupach. Wszystkie informacje przekazywane są w języku angielskim. W takich warunkach, pod okiem cenionych nauczycieli, łatwo przyswoić wiedzę. Jako wykładowców, szkoły wyższe zatrudniają profesorów z renomowanych europejskich uczelni, przedstawicieli organizacji czy też firm międzynarodowych. W Polsce studia w języku angielskim prowadzi m. in. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczno-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, czy Politechnika Warszawska, która jest jedną z największych wyższych uczelni technicznych w tej części Europy.

 

Atrakcyjni na rynku pracy 

Absolwenci studiów w języku angielskim nie powinni mieć problemów ze znalezieniem atrakcyjnej i dobrze płatnej posady. Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża, najczęściej na jedno miejsce zatrudnienia chętnych jest kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osób. Ponadprzeciętne wykształcenie i umiejętności są konieczne, by liczyć się w walce o ważne stanowiska. Absolwenci studiów w języku angielskim mogą pracować m. in. w organizacjach międzynarodowych, agencjach Public Relations, instytucjach finansowych, w polskich oddziałach najsłynniejszych światowych firm, w mediach, w rządzie i w instytucjach publicznych czy szkołach. Nie zapominajmy, że praca w znanych firmach i korporacjach wiążę się z podróżowaniem po świecie i współpracą z zagranicznymi partnerami biznesowymi, co oczywiście wymaga świetnej znajomości najpopularniejszego języka na świecie. Studia w języku angielskim ułatwią poszukiwanie pracy za granicą, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych jak Anglia, Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia. Polskie uczelnie wyższe, aby zatrzymać młodych ludzi w kraju, coraz częściej wprowadzają studia w języku angielskim. Zyskują na tym wszyscy –ponieważ wykształceni młodzi ludzie są przyszłością naszego narodu.