Studia w Niemczech: perspektywy i wymagania

Studia w Niemczech to sprawa otwarta dla każdej osoby, która spełni kilka wymogów kwalifikacyjnych.

Przede wszystkim trzeba wyróżnić ograniczony i nieograniczony dostęp do pełnych studiów w Niemczech. Nieograniczony oznacza, że droga dla przyszłego studenta jest otwarta na każdy kierunek i na każdą uczelnię na terenie Niemiec. W praktyce oznacza to, że wybrany przez nas kierunek studiów musi odpowiadać profilowi ukończonego liceum. Wtedy osoba może zostać przyjęta bezpośrednio na ten kierunek na każdą uczelnię. Jeśli chcemy studiować inny kierunek niż profil ukończonego liceum, musimy ukończyć specjalną szkołę przygotowawczą – Studienkolleg.

Warunki studiowania w Niemczech
Nieograniczony dostęp można uzyskać, gdy dana osoba może udokumentować maturę z liceum ogólnokształcącego. Studia w Niemczech wymagają także znajomości języka niemieckiego na poziomie B2. Jeśli osoba nie może się pochwalić znajomością języka na tym poziomie, ale zdawała maturę z niemieckiego, to trafi po otrzymaniu miejsca na uczelni na egzamin DSH. Egzamin kosztuje 130-200 euro i jest stosunkowo trudny. Z kolei ograniczony dostęp uzyskać można, gdy dana osoba posiada udokumentowaną maturę liceum profilowanego, technicznego oraz zawodowego.

Wymogi uczelniane
Przyjmowanie na studia w Niemczech jest zróżnicowane i nie robi się zazwyczaj egzaminów wstępnych. Istnieją trzy rankingi decydujące o rekrutacji. Według pierwszego – Abiturbestenquote, liczy się średnia ze świadectwa maturalnego. Według Wartezeitquote brana jest pod uwagę liczba semestrów od otrzymania matury i według Hochschulquote uwzględniane są indywidualne, wewnętrzne kryteria. Obowiązuje zasada, że 20% miejsc jest rezerwowane dla cudzoziemców, 20% miejsc jest rozdawane według rankingu Abiturbestenquote, a 60% miejsc podlega Hochschulquote. Jeśli chodzi o zdawane przedmioty, są one zależne od uczelni oraz wybranego kierunku. Nie należy też zapomnieć o załatwieniu wszelkich kwestii formalnych, jak mieszkanie, kasa chorych, zameldowanie, ubezpieczenia, konto bankowe, telefon oraz wszelkie niezbędne dokumenty.

Perspektywy
Studia w Niemczech mają wiele atutów. Podstawowym jest wyuczenie do perfekcji języka niemieckiego. Jest to także okazja do poznania tamtejszej kultury. W Niemczech jest wiele organizacji studenckich, stowarzyszeń, można nawiązywać owocne kontakty. Same uczelnie gwarantują wysoki poziom nauczania, absolwenci cieszą się ogólnoświatowym uznaniem. W Niemczech występuje duże umiędzynarodowienie studiów, mowa o programach typu Bachelor, Master, studiach doktoranckich w różnych językach. Ważnym aspektem są niskie koszty studiowania, zwłaszcza porównując do innych krajów Unii Europejskiej. Studia w Niemczech są bardzo korzystnym rozwiązaniem.