Studia w Wielkiej Brytanii: perspektywy i wymagania

Aby rozpocząć studia w Wielkiej Brytanii należy przejść długi proces rekrutacyjny UCAS lecz warto spróbować, gdyż są one ogromną szansą na podniesienie naszych kwalifikacji i zdobycia dobrej pracy.

Coraz większa ilość młodych ludzi rozważa naukę za granicą. Jednak największym zainteresowaniem cieszą się studia w Wielkiej Brytanii ponieważ właśnie tam językiem urzędowym jest język angielski, który jest nauczany w każdej europejskiej szkole. Zdobywanie wykształcenia w krajach wysp brytyjskich niesie ze sobą wiele perspektyw i potencjalnych korzyści zawodowych.

 

 

  • Pierwsze kroki

Na studia w Wielkiej Brytanii trzeba zdecydować się dużo wcześniej. Terminy dostarczania wniosków są wyznaczane najczęściej do 15 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki. Należy więc jasno określić jakie kierunki studiów nas interesują i dowiedzieć się, które uczelnie prezentują je w swoim programie nauczania. Najprostszym sposobem by uzyskać takie informacje jest zapoznanie się z treścią stron internetowych różnych uczelni.

 

  • Poziomy nauczania

W Wielkiej Brytanii studia są prowadzone na dwóch poziomach. Pierwszym jest "first degree" przypominający nasz licencjat, a drugim "Bachelor of Science/Art/Education/Low" (absolwent kursów z zakresu nauk ścisłych/humanistycznych i artystycznych/pedagogicznych/prawnych). Pierwszy stopnień jest bardziej ogólny. Drugi zaś kształci specjalistów o bardzo odmiennych specjalizacjach naukowych, którzy skupiają się na wąskiej i dokładnie sprecyzowanej części interesującej nas dziedziny naukowej. Gdy już wybierzemy kierunek, który najbardziej nam odpowiada przychodzi czas wysłania podania i złożenia dokumentów.

 

  • Podania i dokumenty

Płatny druk (w cenie pięciu lub piętnastu funtów), który należy wypełnić w celu rozpoczęcia rekrutacji na studia, znajduje się na stronie centralnego biura rekrutacyjnego o nazwie The University and College Admission Service (UCAS). W druku należy wpisać informacje o nas i określić uczelnie, na której chcemy studiować. Następnym etapem jest korespondencja z interesującą nas uczelnią, która określi dokładne warunki rekrutacyjne polegające najczęściej na wypełnieniu kolejnych wniosków, określeniu kursu, który chcemy skończyć i uzasadnieniu naszych chęci. W ten sposób uczelnia chce sprawdzić, jak bardzo zależy studentowi na nauce na danym kierunku, jakie ma o nim pojęcie i czy ma odpowiednią motywację. Do podania należy dołączyć także dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji. Najważniejszym jest matura, która musi być przetłumaczona na język angielski przez profesjonalnego tłumacza.

 

  • Bariera językowa

Bardzo ważnym elementem jest także dowód na to, że umiemy posługiwać się językiem angielskim. Większość uczelni wymaga ukazania certyfikatu z jednego z dwóch egzaminów językowych. Są to IELTS i Certificate in Advanced English, które można zdać w Polsce w odpowiednich placówkach podanych na stronach internetowych dotyczących obydwóch egzaminów. Zdarza się też, że uczelnia wymaga ukończenia wakacyjnego lub rocznego kursu języka angielskiego czy też jedynie wykazania się na rozmowie kwalifikacyjnej, na której jest możliwość zaprezentowania swoich możliwości językowych. Studia w Wielkiej Brytanii dają ogromne perspektywy, z których możemy skorzystać. Dzięki nim mamy zapewnioną pracę i możliwość zdobycia niezbędnego w dzisiejszych czasach doświadczenia zawodowego.