Studia za granicą a ubezpieczenie zdrowotne

W zależności od kraju, do którego wyjeżdżamy i od naszej sytuacji, możemy nie być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym lub nie będzie ono bezpłatne.

Podejmując studia za granicą, nie każdy student będzie ubezpieczony i nie każdy będzie miał prawo do bezpłatnego leczenia. Zgodnie z ustawą zdrowotną obowiązującą w Polsce, każdy student podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli nie ukończył 26 roku życia, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go rodzic odprowadzający składki do Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdy student podejmuje pracę, to wtedy składki odprowadza pracodawca. W przypadku, gdy student nie posiada żadnego innego tytułu ubezpieczenia, składkę zapłaci uczelnia ze środków z budżetu Państwa. Niestety wyjeżdżając za granicę sprawa nie jest taka prosta.

Gdy na studia zagraniczne wysyła nas uczelnia
Jeśli na studia jesteśmy oddelegowani przez uczelnię w Polsce, a kraj, do którego się wybieramy jest członkiem Unii Europejskiej, to nadal posiadamy tytuł studenta. W związku z tym nadal jesteśmy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. Aby jednak za granicą mieć dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeszcze przed wyjazdem z kraju należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta jest ważna przez sześć miesięcy. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, posiadając tą kartę mamy prawo korzystać z opieki zdrowotnej, na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, w którym przebywamy. Niestety nie zawsze opieka zdrowotna jest bezpłatna. W niektórych krajach dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia jest płatny i posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zwalnia nas z tych opłat.

Co w sytuacji, gdy nie jesteśmy ubezpieczeni?
Osoby, które ukończyły 26 lat i nie mają w kraju żadnego tytułu do ubezpieczania, podejmując studia za granicą nie będą mieć prawa do bezpłatnego leczenia. I nawet zgłaszając chęć dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, nie nabędą praw do bezpłatnych świadczeń za granicą. Dlaczego? Ponieważ zgłaszając się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego musimy zadeklarować, że mieszkamy w Polsce. W takiej sytuacji należy ubezpieczyć się w kraju, do którego się udajemy, na zasadach tam obowiązujących. Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi nas uczelnia, na której podejmujemy naukę, to zapłaci ona składkę. W innej sytuacji do ubezpieczenia zdrowotnego musimy zgłosić się sami i sami również musimy opłacać składkę z tego tytułu. Pamiętać należy o tym, że odwiedzając Polskę nie mamy tu prawa do bezpłatnego leczenia. W takiej sytuacji przez wyjazdem do kraju należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która upoważnia nas do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez dwa miesiące.