Studiować na uniwersytecie w Oksfodzie

Uniwersytet w Oxfordzie to nie tylko bogata historia i prestiż, ale również wysoce wykwalifikowani specjaliści i naukowcy, pod okiem których chciałby znaleźć się każdy student.

Najstarsza szkoła wyższa w krajach anglojęzycznych – Uniwersytet w Oxfordzie – została założona już w 1167 roku. Brytyjczycy mają powody do dumy, gdyż od dawna ich placówka uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. Uniwersytet w Oxfordzie jest federacją 39 college’ów. Studiuje tu ponad 22 tysiące osób, a wśród absolwentów uczelni są między innymi liczni laureaci nagrody nobla, premierzy Wielkiej Brytanii, wiele głów państw, a nawet święci, kardynałowie i biskupi.

Specyficzny charakter miasta

Oxford jest miasteczkiem liczącym około 130 tysięcy mieszkańców, z czego aż 30 stanowią studenci. Jest charakterystycznie podzielone na dwie części – miejską i uniwersytecką. Wiąże się to również z podziałem panującej atmosfery, rozrywki i ludzi, których można tam spotkać. W północnej części miasta znajduje się uniwersytet i większość college’ów, panuje tu także atmosfera względnego spokoju, spowodowana mniejszą ilością pubów i sklepów. Dużo ich znajdziemy z kolei w centrum i wschodniej części, którą zamieszkuje wielu obcokrajowców (również z Polski).

Studia na Uniwersytecie w Oxfordzie

Organizacja angielskiego roku różni się znacznie od polskiego. W oczy rzuca się mała liczba zajęć. Ponadto, rok akademicki na Uniwersytecie w Oxfordzie jest podzielony na trzy semestry, po 2 miesiące każdy z nich. Daje to jedyne pół roku edukacji. Wykłady trwają po 50 minut i jest ich bardzo niewiele, czasem jedyne 10 godzin tygodniowo. Istnieją również dodatkowe zajęcia w kilkunastoosobowych grupach – tak zwane classes. Uniwersytet w Oxfordzie kładzie więc nacisk na indywidualną i samodzielną naukę, która w zależności od przedmiotu może polegać na przeczytaniu obszernego tekstu (nawet tysiąc stron) i napisaniu dwóch esejów po trzy tysiące słów każdy.

Jak się dostać na tę uczelnię?

Rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie w Oxfordzie wymaga znajomości podstawowych zasad rekrutacji. Wszystkie papiery i aplikacje należy wysłać do 15 października, na rok przed podjęciem studiów. Można je składać poprzez formularze, które znajdziemy w Internecie na stronie uczelni. Po pozytywnym rozpatrzeniu zostajemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której wyniku dowiemy się w grudniu. Po przejściu tego etapu, można już być dumnym z zaszczytnego miana studenta Uniwersytetu w Oxfordzie.