Stypendia zagraniczne

Stypendia zagraniczne pozwalają zdobyć nowe doświadczenia, poznać kulturę danego kraju, zawrzeć nowe znajomości, a przede wszystkim umożliwiają doskonalenie języków obcych.

Dziś, gdy państwa europejskie stoją dla nas otworem i coraz większa ilość ludzi wyjeżdża w poszukiwaniu pracy do innych krajów, również stypendia zagraniczne stały się dobrym pomysłem na zdobycie doświadczenia zawodowego i językowego. Obecnie studenci często korzystają z ofert wyjazdów zagranicznych w celach naukowych. O popularności tych stypendiów świadczy wielka konkurencja, ponieważ starają się o nie studenci wszystkich polskich uczelni. Studenci decydujący się na stypendia zagraniczne mogą wyjechać do wybranego kraju Europy, Azji, Afryki i Ameryki i oprócz doskonalenia tam języka obcego, mogą poznawać piękne i zupełnie różniące się od naszej, kultury innych krajów.

Uczenie się przez całe życie - program organizujący stypendia zagraniczne
Program “Uczenie się przez całe życie” to program w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jego celem jest rozwój różnych form uczenia się w ciągu całego życia oparty na współpracy między szkołami krajów uczestniczących. W skład programu wchodzą cztery programy: Erasmus, dotyczący szkół wyższych, Leonardo da Vinci, dotyczący szkolnictwa i kształcenia zawodowego, Comenius, odbywający się w ramach edukacji szkolnej, Grundtvig promujący edukację dorosłych oraz program międzysektorowy i Jean Monnet. Najbardziej popularnym programem edukacyjnym, który umożliwia studentom wyjazdy na zagraniczne uczelnie, co pozwala także na współprace z tymi uczelniami i nabywanie nowego doświadczenia przez studentów jest "Erasmus". Nazwa i sposób działania programu wywodzą się od filozofa Erazma z Rotterdamu, który znany był z tego, że pomagał zdolnym studentom, opłacając im koszty podróży po Europie.

Promowanie współpracy z innymi krajami
Jednym z programów, które pomagają w organizowaniu współpracy z krajami Europy jest Fundusz stypendialny. Jego celem jest rozwijanie zdolności pracowników naukowych, wspieranie postępu naukowego i nawiązywanie kontaktów między pracownikami naukowymi. Odbywa się to w ramach wizyt stypendialnych doktorantów i pracowników naukowych z Polski, w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii oraz wizyt samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania badań lub ich realizacji. Inny program realizujący stypendia zagraniczne, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma na celu promowanie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży. W związku z tym organizowana jest wymiana młodzieży polskiej i litewskiej oraz seminaria i szkolenia, jak również różne imprezy i spotkania, które pomagają w szerzeniu tolerancji oraz lepszym zrozumieniu i poznaniu się młodzieży polskiej i litewskiej.