Symptomy schizofrenii

Symptomy schizofrenii podzielić można na pięć głównych kategorii, a są to: objawy negatywne oraz pozytywne, zaburzenia nastroju, zachowania i myślenia

Schizofrenia to inaczej choroba Bleulera, dotykająca zaledwie 1 procent populacji najczęściej młodych ludzi między 15 a 30 rokiem życia. Symptomy schizofrenii mogą pojawić się nagle, w dużym, ale i niewielkim nasileniu, przez co bywają często bagatelizowane.
 

 1. Negatywne symptomy
  Negatywnymi objawami schizofrenii określa się brak pewnych emocji czy zachowań, które w danej sytuacji powinny wystąpić. Są to na przykład otępienie, apatia, alogia czyli małomówność lub nieumiejętność włączania się w rozmowę. Ponadto dosyć często obserwuje się u chorych anhedonię czyli niemożność cieszenia się z czegokolwiek. Negatywne oznaki schizofrenii to także izolowanie się od otoczenia i brak wiara chorego w to, że cokolwiek może przynieść mu satysfakcję.
   
 2. Pozytywne objawy schizofrenii
  Symptomy schizofrenii zwane pozytywnymi to nowe, powstałe w wyniku choroby, zachowania czy emocje. Najczęściej są to urojenia, wszelkiego rodzaju omamy: słuchowe, wzrokowe, prześladowcze, ksobne (wrażenie otrzymywania komunikatów kierowanych specjalnie do chorego, na przykład w prasie czy telewizji), wpływu (przekonanie o kierowaniu myślami przez kogoś obcego) lub wielkościowe (wiara we własną ponadprzeciętność).
   
 3. Zaburzenia myślenia i rozumowania
  Do tych symptomów schizofrenii zalicza się urojenia, zakłócenia koncentracji i pamięci. Ponadto do zaburzeń myślenia i rozumowania należy również tworzenie neologizmów (nowych, niezrozumiałych dla otoczenia słów) w mowie oraz mutyzm (czyli uporczywe milczenie nie uzasadnione żadnym uszkodzeniem narządów mowy czy mózgowych ośrodków sterujących mówieniem). Chorzy na schizofrenię mają często problem z wyrażaniem myśli, trudno ich zrozumieć, gdyż nie dbają o spójność wypowiedzi, zmieniając jej temat co chwila.
   
 4. Zaburzenia zachowania
  Są to najrzadziej spotykane objawy schizofrenii, gdyż zwykle objawiają się tylko w ostrej fazie choroby. Może wtedy pojawić się stan katatonii czyli pozostawanie przez długi okres czasu w jednej, częstokroć niewygodnej, pozycji. Ponadto wystąpić może tak zwane podniecenie katatoniczne czyli pobudzenie motoryczne bez wyraźnego powodu. Zaburzeniem zachowania, które może być oznaką schizofrenii, jest również autyzm. Stan ten charakteryzuje się silnym zamknięciem się chorego we własnym świecie i niechęć do kontaktów, rozmów z innymi ludźmi.
   
 5. Zaburzenia nastroju
  Kolejnym z symptomów schizofrenii są chroniczne, nieustanne zaburzenia nastroju lub okresowe jego wahania. Najczęściej występują wśród nich stany depresyjne, myśli i skłonności samobójcze. Ponadto często chory czuje nieuzasadnioną złość i wrogość, występują stany lękowe i silne wahania nastrojów czyli nastrój dysforyczny. W schizofrenii zaburzenia nastroju mogą również objawiać się poprzez lekceważenie ryzyka, groźne zaniechania, agresję, podejrzliwość czy nieumiejętność wysnuwania logicznych wniosków; a także, często spotykane, niemożność odczuwania empatii, spłycenie uczuciowe i zniekształcenie percepcji społecznej.