Uniwersytet Laval to najstarsza uczelnia północnoamerykańska, tętniąca życiem nowocześniej nauki, ale otoczona malowniczymi lasami, łąkami i zabytkową architekturą kolonialną. więcej
Uniwersytet Kalifornijski to jeden z najlepszych i największych uniwersytetów świata, obejmuje sieć dziesięciu uniwersytetów i wiele współpracujących ośrodków badawczych. więcej
Uniwersytet Stanforda należy do czołówki najbardziej zaawansowanych badawczo uniwersytetów, ukończyli go założyciele wielu najważniejszych firm informatycznych świata. więcej
Uniwersytet Jagielloński jest jednym z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Zawdzięcza to nie tylko historii i kadrze naukowej, lecz również współpracy z przedsiębiorcami. więcej
Nowojorski Uniwersytet Columbia jest jedną z najlepszych uczelni na świecie, może pochwalić się największą liczbą wykładowców z Nagrodą Nobla i trzema prezydentami Stanów Zjednoczonych. więcej
Uniwersytet Boloński nazywa siebie „matką wszystkich uniwersytetów”, to najstarszy uniwersytet na świecie, w blisko tysiącletniej historii ukończyło go wiele wybitnych postaci. więcej
Uniwersytet Sorbona od wieków jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie, na której uczy się najzdolniejsza młodzież z całego świata, także z Polski. więcej
Uniwersytet w Modenie jest drugim najważniejszym uniwersytetem włoskim i jednym z pierwszych uniwersytetów świata, może poszczycić się bogatą historią i tradycją naukową. więcej
Jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, Uniwersytet w Padwie, słynie z długiej tradycji polskiej i nowoczesnych badań w wielu dziedzinach naukowych. więcej
Uniwersytet Karola jest najstarszą uczelnią Środkowej Europy - istniejąc od czternastego wieku gościła w swoich murach wiele znakomitości, dziś jest bardzo nowoczesnym ośrodkiem naukowym. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko