Rodzaj pracy, miejsce i czas jej wykonywania, wynagrodzenie oraz data zawarcia i podpisy obu stron to konieczne punkty w umowie o pracę. więcej
Polski kodeks pracy wyróżnia cztery rodzaje umowy o pracę. Od jej typu zależą przywileje i obowiązki nałożone na pracownika i pracodawcę. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko