W postępowaniu rozwodowym małżonkowie mogą przyznać się do obustronnej winy za rozpad małżeństwa. Często jednak, o tym która ze stron jest winna musi orzec sąd. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko