Aby całkowicie wyłączyć adblockera należy kliknąć na czerwoną ikonkę w kształcie znaku "Stop" i napisem "ABP" widoczną w prawym górnym rogu przeglądarki i wybrać z listy pozycję "Wyłącz wszędzie". więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko