Tajemnice choroby Huntingtona

U osób cierpiących na chorobę Huntingtona niezdolność do usuwania nieprawidłowego białka huntingtyny wynika z zaburzenia mechanizmów degradacji białek w komórkach nerwowych.

Pląsawica Huntingtona (nazywana też chorobą Huntingtona) to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która powoduje obumieranie neuronów w mózgu i według statystyk występuje u jednej na 100 tys. osób. Objawia się zaburzeniami emocji i upośledzeniem pamięci oraz koordynacji fizycznej po ukończeniu przez chorego 30 roku życia.

Choroba jest dziedziczna (powoduje ją mutacja pojedynczego genu - huntingtyny) i jak dotąd nieuleczalna. Podobnie jak podczas choroby Alzheimera, w neuronach mózgów chorych osób gromadzą się nieprawidłowe fragmenty białek. W przypadku choroby Huntingtona te nieprawidłowe twory białkowe nazywają się ciałami wtrętowymi.

Według najnowszych danych, na początku choroby złogi huntingtyny działają ochronnie na komórki nerwowe. Jednak z czasem, gdy dojdzie do znacznego nagromadzenia się złogów, uszkodzeniu ulegają komórki mózgowe, zwłaszcza neurony prążkowia - struktury odpowiedzialnej za planowanie i wykonywanie ruchów, a także niektóre formy uczenia się.

W normalnych warunkach, w zdrowych komórkach gromadzenie się nieprawidłowego białka uruchamia w komórkach proces nazywany autofagią, który polega na strawieniu swoich własnych białek oznakowanych jako skierowane do degradacji oraz struktur wewnętrznych komórek czyli organelli. Nieprawidłowa autofagia jest obserwowana w przebiegu wielu chorób neurodegeneracyjnych.

Ana Maria Cuervo wraz z kolegami z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku badała komórki uzyskane od pacjentów z chorobą Huntingtona oraz myszy stanowiących zwierzęcy model tej choroby i wykazała, że nieprawidłowo działa w nich mechanizm dostarczania i rozpoznawania białek do degradacji. Ponieważ zmutowana huntingtyna nie jest prawidłowo usuwana dochodzi do jej gromadzenia i uszkadzania neuronów.

Jak podkreślają autorzy pracy ich odkrycie umożliwi dalsze badania mające na celu opracowanie terapii dla chorych.