Tanezrouft – dla ciekawych Ziemi Strachu

Tanezrouft jest niegościnnym obszarem pustyni saharyjskiej, pozbawionym źródeł wody, o bardzo wysokich temperaturach sięgających pięćdziesięciu stopni Celsjusza.

Tanezrouft jest to jedna z najbardziej opuszczonych i niegościnnych części Sahary. Obszar, jaki zajmuje leży w Afryce wzdłuż granicy Nigru, Algierii i Mali. Ta bardzo niegościnna część Sahary nazywana jest także „Ziemią Strachu”, „Pustynią Pragnienia” lub „Martwą Ziemią.” Nazwy te powstały w odniesieniu do niemal całkowitej nieobecności organizmów żywych, braku wody, wyjątkowo skąpych opadów deszczu i wielu zaginionych na tym terenie ludzi.

Charakterystyka Tanezrouft

Tanezrouft to najgorętsza część Sahary. Średnie położenie jej nad poziomem morza waha się pomiędzy trzysta a pięćset metrów, a w okolicach gór Adrar des Iforas sięga dziewięciuset. Na wschodzie tego terenu położone są góry Al-Hadżdżar, zaś na północy pustynia styka się z wydmami Erg Szasz. Ta część pustyni saharyjskiej zajmuje obszar pięciuset tysięcy kilometrów kwadratowych. Charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym krajobrazem z typowymi wysokimi saharyjskimi wydmami, przechodzącymi w bardziej skaliste tereny. Wszystkie te rodzaje krajobrazu przeplatają się ze sobą, choć występuje przewaga skał, których kaniony mogą sięgnąć wysokości nawet pięciuset metrów. Roczne opady deszczu nie przekraczają ośmiu centymetrów, zdarza się także, że deszcz nie pada w ogóle. Czasem jego ilość wystarcza jedynie na powstanie małych cieków rzecznych, które szybko znikają. Na Tanezrouft występują duże wahania temperatury, która w ciągu dnia potrafi osiągnąć pięćdziesiąt stopni Celsjusza, a w nocy spada do kilku, kilkunastu.

Życie na Ziemi Strachu

Skrajne warunki panujące na obszarze Tanezrouft, czyli brak wody i duże wahania temperatur, powstają za sprawą braku wilgotnego wiatru. Ta część Sahary jest najbardziej oddalona od źródeł wody. Z tego powodu jest to obszar niemal w ogóle nie zamieszkiwany przez organizmy żywe. Do niedawna na Tanezrouft spotykano psy Likaony, ale obecnie uważa się, że wyginęły na tym terenie. Roślinność prawie nie występuje wcale lub pojawia się na krótko w okresie występowania deszczu. Mieszkają tu jednak ludzie - Tauregowie - koczowniczy lud berberyjski. Przebiega tędy także droga transsaharyjska, która łączy północ Afryki z żyznym południem, leżącym nad Oceanem Atlantyckim. Od dawna przez Tanezrouft prowadzą szlaki handlowe, ale bardzo niegościnny charakter pustyni przyczynił się do powstania opowieści o zaginionych na tym obszarze ludziach. W 1809 roku zaginęła tam wielka karawana, licząca dwa tysiące osób, z podobną liczbą wielbłądów, a w 1933 roku rozbił się tam samolot, którego szczątki odnaleziono dopiero w 1962 roku.