Teotihuacan: prekolumbijskie korzenie Meksyku

Teotihuacan to miejsce kultu wielu plemion Mezoameryki, na jego obszarze powstało kilkadziesiąt świątyń, w tym Piramida Słońca i Piramida Księżyca.

Teotihuacan to obszar na kształt kompleksu świątyń, olbrzymie centrum kultu, nad którym do dnia dzisiejszego trwają prace archeologiczne. Nazwę z nahuati, języka używanego między innymi przez Azteków, którym przypisuje się wybudowanie piramid, tłumaczy się dwojako - jako miejsce "w którym rodzą się bogowie", ale także jako ten punkt, w którym to "ludzie przemieniają się w bogów, nabierają boskich mocy". Do dziś można podziwiać pozostałości po wielu budowlach.

Olbrzymie miejsce kultu ludów prekolumbijskich

Wiele legend mówi o tym, że Teotihuacan pierwotnie - przed pojawieniem się jakichkolwiek ludzi - zostało zbudowane przez grupę olbrzymów, którzy jednak zginęli podczas niewyjaśnionej katastrofy, a ich miasto zniszczało. Dopiero w II w. p. n. e. na tym terenie zaczęto wznosić kolejne budowle, które po upływie setek lat stały się miejscem kultu dla większości ludów tak zwanej Mezoameryki. W tym miejscu miało nastąpić stworzenie świata, oddzielenie dnia od nocy, uformowanie Słońca i Księżyca. Wraz z rozbudową centrum religijnego, dokoła powoli powstawało miasto. W IV w. n. e., zgodnie z szacunkami dzisiejszych archeologów, zamieszkiwało w nim dwieście tysięcy ludzi. Plan miasta skonstruowany był w ten sposób, że dwie główne ulice były do siebie prostopadłe, jedną z nich była Aleja Zmarłych. Miasto prosperowało bardzo dobrze, powstawały teatry, boiska, świątynie, aż do czasu pożaru w VII wieku, po którym rozpoczął się jego powolny upadek. Prawdopodobnie w X wieku miasto całkowicie opustoszało.

Piramidy Teotihuacan: Słońca i Księżyca

Wzdłuż najważniejszej ulicy miasta powstały najważniejsze i najbardziej znane świątynie: Piramida Księżyca, Piramida Słońca, Piramida Pierzastego Węża i wiele innych. Przy końcu Alei Zmarłych mieści się Cytadela, czyli plac, wokół którego zbudowano około piętnastu mniejszych piramid (w tym wspomnianą już Piramidę Pierzastego Węża). Piramidy Słońca i Księżyca zostały zbudowane w bardzo podobny sposób, stanowią budowle bliźniacze. Obydwie są konstrukcjami schodkowymi zbudowane z kolejnych tarasów. Jako budulec posłużyły suszone w słońcu cegły i ziemia, gotową podstawę przykrywano kamiennymi płytami. Świątynie były bardzo bogato zdobione, wiele z rzeźb zachowało się do dziś. Na szczycie piramid stały świątynie poświęcone bogom, dziś jednak pozostały po nich tylko ruiny. Przyjmuje się, że te dwie piramidy w Teotihuacan są najstarszymi spośród wszystkich zbudowanych przez prekolumbijskie plemiona i to właśnie one stanowiły wzór dla kolejnych.