Test na ojcostwo – co należy wiedzieć

Testy na ojcostwo nie wymagają specjalnych inwazyjnych metod pobierania materiału a dzięki analizie DNA dają bardzo dokładne wyniki.

Rozwój badań w dziedzinie genetyki sprawił, iż można z ogromną dokładnością potwierdzić lub zaprzeczyć ojcostwu. Obecnie test na ojcostwo przeprowadza się na podstawie analizy DNA w państwowych i prywatnych laboratoriach.

 

 

  • Na czym polega test na ojcostwo

Genom każdego człowieka składa się w połowie z genów odziedziczonych po matce a w połowie od ojca. Na tym bazują nowoczesne testy na ojcostwo. Pobrane próbki DNA od potencjalnego ojca i dziecka są porównywane. Analiza całego DNA byłaby zbyt kosztowna i pracochłonna, dlatego wyselekcjonowano pewne krótkie fragmenty kodu, które nie ulegają częstym zmianom i są wielokrotnie powielane w kodzie genetycznym. Na podstawie badania zgodności przeważnie 16 tak zwanych markerów ustala się ojcostwo, bądź je wyklucza. Genom człowieka jest dla każdego osobnika unikalny, stąd duża dokładność badań. Niezgodność w trzech miejscach badanego kodu powoduje wykluczenie ojcostwa ze 100% pewnością. Przekłamanie możliwe jest jedynie w przypadku osób mogących mieć bardzo podobny genom, jak na przykład bliźniąt jednojajowych.

 

  • Po co przeprowadza się test na ojcostwo

Podstawowym celem jest potwierdzenie lub wykluczenie możliwości, iż dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Badanie może wykonać sama osoba zainteresowana w celach prywatnych. Wyniki takiego badania nie będą jednak uznawane w sądzie jako dowód. W przypadku badania prywatnego potrzebne są jedynie próbki DNA dziecka i potencjalnego ojca. Nie musi być zgody matki dziecka, ani nie musi być ona obecna. Test na ojcostwo można także przeprowadzić dla celów sądowych. Wówczas test należy przeprowadzić w laboratorium, w którym pobierane są próbki od ojca i dziecka przy obecności matki dziecka oraz biegłego sądowego, tak aby wykluczyć możliwość oszustwa.

 

  • Jak przeprowadza się test na ojcostwo

Do przeprowadzenia analizy DNA potrzebne są próbki od potencjalnego ojca oraz od dziecka. Próbki mogą być pobrane w warunkach laboratoryjnych bądź dostarczone czy przesłane przez zainteresowanego. W tym ostatnim przypadku wykorzystuje się przesłany z laboratorium zestaw do pobrania próbek DNA. Próbki te zazwyczaj pobierane są w postaci wymazu z wewnętrznej części policzka. Można jednak inaczej oddać materiał genetyczny. Możliwe jest nawet pobranie go z przedmiotów użytkowanych przez osobę. Dokonanie analizy zajmuje zwykle około dwóch tygodni, do czternastu dni roboczych. Test na ojcostwo daje 99,9999% prawdopodobieństwa stwierdzenia ojcostwa i 100% w przypadku wykluczenia ojcostwa.