Testy na depresję - typy i wyniki.

Istnieje wiele testów na depresję, jednak należy pamietać, że diagnozę ostateczną o stanie psychicznym powinien podjąć wyspecjalizowany lekarz psychiatra lub psycholog.

W przeciwieństwie do chorób wirusowych, bakteryjnych czy nowotworów badania laboratoryjne oraz wyspecjalizowany sprzęt diagnostyczny nie jest w stanie rozpoznać depresji. Jednak, w oparciu o wieloletnie badania i doświadczenie psychologii zostało opracowanych wiele testów, które na podstawie obserwacji pacjenta bądź bezpośredniego wywiadu mają dawać przybliżone pojęcie o jego stanie psychicznym.

 

 

  • Skala depresji Becka

Ten test na depresję ma postać kwestionariusza i jest wypełniany przez samego pacjenta. Składa się na niego 21 pytań, z których na każde przypadają cztery warianty odpowiedzi: 0, 1, 2, 3 (określające natężenie zjawiska jakie opisuje zapytanie). Przed rozpoczęciem należy zdefiniować ramy czasowe, do których się odnosimy (ostatni tydzień, miesiąc). Wyniki należy zsumować i sprawdzić w jakim przedziale się one mieszczą. Otrzymanie 11 punktów (i mniej) oznacza brak depresji. Od 12 do 19tu, oraz od 20 do 25 to kolejno łagodne i średnie zaburzenia depresyjne. Natomiast jeśli ich ilość przekracza 26 sugeruje to ciężkie jej stadium.

 

  • Skala Depresji Montgomery-Asberg

Badanie to jest stosowane do oceny działania leków antydepresyjnych i pomiaru zmiany stanu klinicznego chorego. W tym przypadku pytań jest 10. Natomiast, skala nasilenia poszczególnych zjawisk mierzy od 0 do 6. Ten test na depresję wypełnia osoba analizująca stan pacjenta. Ma ona za zadanie zdefiniować czy ocena zawiera się na określonych poziomach skali: 0, 2, 4, 6, czy na tych pomiędzy nimi: 1, 3, 5. Uzyskanie wyniku poniżej 11 punktów oznacza brak zaburzeń. Ilość między 12 a 19 sygnalizuje łagodną depresje, natomiast od 20 do 28 umiarkowaną. Od 29 do 43 dają wynik ciężkiej depresji a w przedziale od 44 do 60 bardzo ciężkiej.

  • Skala Depresji Hamiltona

Jest to najczęściej stosowany test na depresję w psychiatrii ogólnej. Występuje w dwóch wariantach: 17 pytań i 21 pytań. Jednak z uwagi na to, że ostatnie cztery pytania nie oceniają nasilenia depresji, częściej stosuje się jego krótszą wersje. Odpowiedzi zawierają się w skali od 0 do 4. Wynik poniżej 7 punktów sugeruje brak zaburzeń. Do 12, depresje łagodną, a do 17 umiarkowaną. Między 18 a 29 jest to stadium ciężkie a od 30 do 52 bardzo ciężkie.