Twórczość marynistyczna

Morze nie od dziś przyciąga wielu artystów. Dla wielu z nich jest symbolem wyrażenia burzliwości swoich uczuć, a twórczość marynistyczna idealnie odzwierciedla wewnętrzny nastrój autora.

Twórczość marynistyczna to rodzaj twórczości, który nie ogranicza się do jednej dziedziny sztuki, nie odnosi się tylko do malarstwa lub rzeźby, ale do wszystkich przejawów twórczości, także lirycznej. Jedynym warunkiem, jaki musi spełniać twórczość marynistyczna jest czerpanie i przedstawianie morza i związanych z nim zjawiskami.

Powieść marynistyczna
Jest to jedna z gałęzi twórczości marynistycznej. Są to historie opowiadające o życiu codziennym marynarzy i o wojnach morskich. Bardzo często można w powieści znaleźć wątek miłości, tęsknoty. Wiele emocji i przeżyć jest powiązanych z morzem i jego zjawiskami. Stan, w jakim znajduje się morze często odzwierciedla uczucia i emocje bohaterów, zapowiada również nadchodzące wydarzenia. Sztorm jest symbolem wzburzenia, burza może być zwiastunem złych wydarzeń, cisza na morzu może być symbolem spokoju i wewnętrznej równowagi bohatera. W powieściach marynistycznych częstymi bohaterami są piraci, występujący jako czarne charaktery. Skarby są strzeżone przez niebezpieczne wody morskie. W powieści marynistycznej mogą występować również elementy fantastyczne, jak na przykład potwory morskie czy syreny. Powieść jest barwna, pisana w sposób symboliczny i nie powinno się traktować zbyt dosłownie wszystkich jej elementów.

Malarstwo marynistyczne
Drugą gałęzią twórczości marynistycznej jest malarstwo marynistyczne. Są to wszelakie obrazy ilustrujące statki, marynarzy, morze i bitwy morskie. Początki tej twórczości sięgają średniowiecza. Obrazy marynistyczne mogą być źródłem informacji o życiu codziennym marynarzy. Ukazują również piękno krajobrazu morskiego i zamykają w sobie wiele emocji i uczuć twórcy. Na osobę oglądającą dzieło mają oddziaływać kolory, które zostały użyte przy kreacji dzieła. Paleta barw jest bardzo szeroka i pomaga ukazać malarzowi stan, w jakim znajduje się morze, określić porę dnia i roku oraz nastrój obrazu. Z początku na obrazach królowały sceny batalistyczne, często powstałe w głowie autora dzieła. Przedstawiały one piratów, statki wojenne i niszczącą siłę wojny. Z czasem jednak zaczęto skłaniać się ku realistycznemu przedstawianiu morza. Natura i jej ciągła zmienność stawała się źródłem inspiracji. Krajobraz morski odegrał bardzo ważną rolę w impresjonizmie i postimpresjonizmie. Twórczość marynistyczna pozwala autorowi dzieła ukazać swoje uczucia i nawiązać emocjonalną więź z odbiorcą. Pozwala też na indywidualną interpretację i odnalezienie uczuć, które towarzyszą człowiekowi każdego dnia.