Tworzenie bezpiecznego hasła – ochrona swoich danych

W dobie szerokiej dostępności finansowych usług internetowych tworzenie bezpiecznego hasła jest kluczowym zagadnieniem ochrony naszych danych osobowych i dostępu do konta bankowego

Wraz z coraz szybszym rozwojem technik internetowych niemal wszystkie instytucje finansowe, banki, otwarte fundusze emerytalne czy ubezpieczyciele oferują dostęp do swoich usług kanałami internetowymi. Odpowiedniego zabezpieczenia wymagają również nasze prywatne konto pocztowe czy profil na portalu społecznościami. Kierując się poniższymi wskazówkami tworzenie bezpiecznego hasła, chroniącego poufne i cenne dla nas informacje okaże się całkiem proste. Należy jednak pamiętać, że najbezpieczniejsze hasło jest nic nie warte, jeśli będziemy je komukolwiek udostępniać. Bank, ani inna instytucja, nigdy nie poprosi nas o podanie, na przykład w mailu, naszego hasła. Powinno być ono znane tylko i wyłącznie nam. Komputerowi włamywacze, hakerzy posiadają coraz wymyślniejszy sprzęt i oprogramowanie i nie należy ułatwiać im zadania.

Im dłuższe, tym lepsze
Należy pamiętać, że krótkie hasła to złe hasła. Dawniej dostatecznym zabezpieczeniem naszego konta był kod składający się już z ośmiu znaków. Obecnie, w dobie ultraszybkich komputerów mogących wykonywać miliardy operacji w niewiarygodnie krótkim czasie, niewskazane jest stosowanie haseł krótszych niż dwanaście, czternaście znaków, a najlepiej szesnaście i więcej. Włamywanie się na konta metodą „brutal force” (brutalna siła) polega na sprawdzeniu wszystkich możliwych kombinacji znaków hasła o danej długości. Im dłuższe hasło tym kombinacji więcej. Każdy dodatkowy symbol to kilkaset kombinacji hasła więcej. Nie warto zatem niepotrzebnie skracać naszego kodu dostępowego. Wręcz przeciwnie, zawsze powinniśmy dążyć do jak największej liczby znaków. Tworzenie bezpiecznego hasła to wykorzystanie długiej kombinacji symboli.

Hasła – wyrazy
Nasze bezpieczne hasło nie powinno składać się z popularnych wyrazów, imion czy nazwisk. Taki kod łatwo może stać się ofiarą hakera posługującego się do włamań metodą słownikową. Jest ona podobna do metody „brutal force” jednak zamiast pojedynczych znaków wykorzystuje całe wyrazy zaczerpnięte z odpowiedniego słownika zbudowanego na podstawie powszechności używania wyrazów w danym języku. Nie powinniśmy w haśle stosować naszego imienia, pseudonimu również nazwiska, a już z pewnością loginu. Bardzo niedobrym pomysłem jest wykorzystanie własnej daty urodzenia. Hasło nie powinno kojarzyć się z osobą, która się nim posługuje.

Bezpieczne hasło
Wykorzystanie losowej kombinacji znaków zawierającej małe i duże litery, cyfry a także symbole, takie jak znak małpy, znaki przestankowe czy symbole matematyczne jest najlepszą metodą na tworzenie bezpiecznego hasła. Bardzo dobrym pomysłem jest wylosowanie kombinacji znaków, którą zastosujemy. Całkowicie uniemożliwi to odgadnięcie przez osoby trzecie naszego kodu dostępowego na zasadzie skojarzenia i dedukcji. Ważnym elementem bezpiecznego hasła jest jego częsta zmiana. Należy pamiętać, że chociaż wiąże się to z pewnymi niedogodnościami, co kilka tygodni powinniśmy przestać używać starych i tworzyć nowe bezpieczne hasła. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania włamaniu się na nasze konta osób do tego nieuprawnionych.