Tworzenie bibliografii w programie word

Tworzenie bibliografii w programie Word to prosty i łatwy sposób na staranne wyedytowanie spisu literatury, którego właściwa forma jest nieodłącznym elementem każdej pracy naukowej.

Bibliografia to spis literatury wykorzystanej podczas tworzenia naukowej publikacji. Jest nieodłącznym elementem każdej pracy naukowej, referatu czy opracowania. Jej właściwe wykonanie znacznie ułatwia korzystanie czytelnika z naszej pracy literackiej, a także może znacząco podnieś końcową ocenę pracy dyplomowej. Przy pisaniu krótkiego artykułu naukowego najczęściej będzie to co najwyżej kilka pozycji, podczas tworzenia rozprawy doktorskiej sam spis literatury będzie często zajmował kilkanaście stron. Tworzenie bibliografii w programie Word jest niezwykle proste i po pewnym czasie stworzenie nawet obszernego spisu będzie zajmowało nam tylko kilka chwil.

Wstępna edycja bibliografii

Spis literatury jest najczęściej osobnym rozdziałem bądź podrozdziałem naszej pracy umieszczanym zazwyczaj na końcu tekstu. Aby skutecznie oddzielić go od reszty tekstu należy na końcu rozdziału poprzedzającego bibliografię wstawić znak podziału strony. W tym celu klikamy pasek edycji programu Word i z menu "Wstaw" wybieramy pierwszą opcję – "Znak podziału", a następnie zaznaczamy opcję "Podział strony" w menu "Typy podziałów". Rozdział zawierający bibliografię najczęściej nosi nazwę: "Literatura", "Spis lektur" bądź po prostu "Bibliografia". Bardzo często, choć nie zawsze tytuły rozdziałów pisane są wersalikami, czyli wielkimi literami. Należy również pamiętać o wyśrodkowaniu i wytłuszczeniu tytułu rozdziału. Nie możemy również zapomnieć o kolejnym numerze, który umieściliśmy przed tytułem rozdziału z naszą bibliografią. Po takim rozpoczęciu tworzenia bibliografii w programie Word możemy przystąpić do kolejnego kroku, a mianowicie dodawania pozycji literaturowych.

Lista pozycji literaturowych

Aby wymienione na naszej liście pozycje były czytelne i nie zlewały się w jedną całość należy zastosować odpowiednie odstępy przed i po każdym wierszu. Najczęściej będzie to 18 punktów odstępu przed każdym wersem, 12 po oraz odstęp między wierszami wynoszący 1,5 wiersza. Wszystkie te parametry możemy ustawić w menu "Akapit" dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na edytowanej stronie. Należy również ustawić lewy tabulator oraz wcięcie wiersza na wysokości 1cm. Opcje te dostępne są w menu "Format" i podmenu "Tabulatory". Wybieramy tabulator lewy i zaznaczamy jego pozycję na 1 cm. Po wykonaniu niniejszej edycji możemy dodawać poszczególne pozycje bibliografii. Nie możemy zapomnieć o nawiasie kwadratowym, w którym umieścimy kolejne liczby oznaczające poszczególne pozycje literaturowe. Następnie umieszczamy autora danej pozycji, tytuł, wydawnictwo oraz miejsce i rok wydania. Gotowa bibliografia powinna prezentować się tak: [1] {TAB} Pietras Z., "Kazimierz Odnowiciel, Szkic", Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1979 {ENTER} [2] {TAB} Buczak M., "Krew na stadionach", Wydawnictwo Tifoso, Warszawa 2010 {ENTER} i tak dalej. Tworzenie bibliografii w programie Word pozwala na jego łatwą edycję i szybkie wnoszenie poprawek. Należy również pamiętać o cennych wskazówkach naszego promotora pracy, do którego zawsze należy ostatnie słowo odnośnie zawartości i wyglądu bibliografii.