Typologia osobowości według Hipokratesa

Powstała w czasach antycznych typologia osobowości wyróżnia cztery typy charakteru:sangwinika, choleryka, flegmatyka i melancholika.

Historia psychologii ma swój początek w piątym wieku przed nasza erą, kiedy to żył słynny grecki lekarz Hipokrates. Wyróżnił on w organizmie człowieka cztery podstawowe płyny: krew, żółć, śluz i czarną żółć. Od przewagi jednego z tych elementów miała zależeć typologia osobowości. Hipokrates rozróżniał cztery typy temperamentu: sangwiniczny, choleryczny, flegmatyczny i melancholiczny. Podobne typy zachowania można zauważyć także u współczesnych ludzi.

 

 

  • Sangwinik

Według greckiego lekarza sangwinik to osoba, w organizmie której przeważa element krwi. Ludzie obdarzeni takim temperamentem są optymistami z nadzieją patrzącymi w przyszłość. Lubią towarzystwo innych i łatwo nawiązują przyjaźnie. Są zdecydowanymi ekstrawertykami - silnie przeżywają wszystkie emocje i potrafią to okazywać. Mimo pewnej wrażliwości są zrównoważeni emocjonalnie.

 

  • Choleryk

Typologia osobowości Hipokratesa określa choleryków jako osoby, w organizmie której dominuje żółć. Z tego powodu łatwo wpadają w złości i niezadowolenie - może objawiać się to agresywnym zachowaniem. Mają dużą skłonność do dominacji - są urodzonymi przywódcami. Przedkładają działanie nad myślenie, dlatego często podejmują nieprzemyślane decyzje. Mimo wszystko cieszą się wśród ludzi dużym autorytetem i potrafią nakłonić innych do realizacji swoich planów.

 

  • Flegmatyk

Osoby w których dominuje śluz typologia osobowości nazywa flegmatykami. Są pogodne i zrównoważone, jednak niechętnie podejmują działanie. Są zdystansowane wobec otaczającej ich rzeczywistości i dużo czasu poświęcają rozmyślaniom. W kontaktach międzyludzkich bywają na początku ostrożni i nieufni, jednak kiedy się otworzą, okazują się być troskliwymi i współczującymi przyjaciółmi a także doskonałymi słuchaczami. Chociaż nie lubią pracować w pośpiechu, nawet w stresujących sytuacjach zachowują spokój. Wysoki poziom samokontroli, łagodność i solidność czynią z nich dobrych towarzyszy.

 

  • Melancholik

Melancholik cechuje się słabym układem nerwowym, dlatego łatwo popada w stany lękowe i depresyjne. Klasyczna typologia osobowości winą za taki stan rzeczy obarcza nadmiar czarnej żółci w organizmie. Melancholik jest typem neurotycznym - wyjątkowo mocno przeżywa emocje, każde zdarzenie wydaje się mieć dla niego ukryty sens. Z tego powodu może mieć czasem wrażenie, że cały świat obrócił się przeciwko niemu , a to skłania do pesymistycznej wizji przyszłości. Osoby melancholiczne są przeważnie nieśmiałe i wyciszone i niechętnie ujawniają swoje emocje. Mają trudności w podejmowaniu decyzji . Najchętniej oddają się marzeniom, jednak nie podejmują wysiłku, aby je zrealizować.