Układ słoneczny: jak wytłumaczyć dzieciom

Pomaganie dzieciom w poznaniu Układu Słonecznego dzięki przykładom, rysunkom i ćwiczeniom pozwoli zdobyć im wiedzę o wszechświecie oraz docenić wyjątkowość planety, na której żyją.

Astronomia jest świetnym hobby dla dzieci, które pomoże im poznać tajniki wszechświata oraz nauczy szacunku dla życia na Ziemi. Kto wie, może w ten sposób odkryjemy potencjalnych, przyszłych naukowców? Oczywiście w zależności od wieku i możliwości dziecka nieco inaczej przedstawimy zagadnienia astronomiczne dotyczące naszego Układu Słonecznego.

Kosmiczne miasto
Młodszym dzieciom można przybliżyć wielki i skomplikowany Układ Słoneczny, w jaki sposób, że je to zainteresuje i będzie dla nich zrozumiałe. Dobrze wówczas posłużyć się łatwymi przykładami oraz rysunkami. Cały Układ Słoneczny można przyrównać do miasta, a orbity do ulic, po których poruszają się planety niczym auta. Te ulice z kolei są niejako wokół głównego placu miejskiego placu, gdzie w centrum stoi najważniejszy budynek wyobrażający słońce. Tę gwiazdę można przyrównać też do gigantycznej elektrowni. Warto również narysować dzieciom układ planetarny, zaczynając od centralnie położonego słońca. Pamiętajmy wtedy o kolorach i wielkościach planet, przy okazji krótko je charakteryzując. Na przykład prosto wytłumaczmy, że Merkury jest czerwony, bo leży najbliżej słońca, a Ziemia niebieska, bo jest na niej dużo wody. Mówiąc o Jowiszu, Saturnie, Uranie oraz Neptunie, można je także porównać do wielkich odkurzaczy, które niejako wysysają duże meteoroidy. Rzecz jasna trzeba przy tym dzieciom wyjaśnić, że te ostatnie to niejako wielkie kosmiczne skały. Od pokazywania ilustracji w książkach pewnie bardziej zaangażuje dzieci w naukę wspólne rysowanie, choć oczywiście rodzice mogą się posiłkować różnymi publikacjami. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, to pomocne jest choćby przywołanie odniesień mitologicznych. A zatem wyjaśnijmy chociażby, że Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego, która została nazwana imieniem największego boga według starożytnych Rzymian. A jak nauczyć dzieci kolejności planet? Wykorzystajmy do tego techniki pamięciowe. Jedna nich to stworzenie od pierwszych liter kolejnych planet zdania, czyli na przykład: Mój Wujek Zawsze Mówił Jak Się Uczyć Na Pamięć.

Wyjątkowa Ziemia
Warto wpajać dzieciom szacunek dla naszej planety i życia na niej, podkreślając jej wyjątkowość. Znakomitą okazją do tego będzie zapoznawanie ich z informacjami naukowymi w przystępny sposób. Należy zwrócić uwagę na to, że Ziemia leży w odpowiedniej odległości od słońca i ma optymalną wielkość, a starszym dzieciom można wspomnieć o jej orbicie i ruchu obrotowym. Zaznaczmy, że między innymi dzięki tym czynnikom nasza planeta jest wyjątkowa w Układzie Słonecznym, gdyż panują na niej warunki do życia. Zatem można porównać Ziemię do klejnotu. W nauce o Ziemi pomoże stawianie pytań, przy czym warto wykorzystać naturalną ciekawość dziecka. Być może nasze pociechy zastanawiały się nad tym, dlaczego są pory roku, dzień i noc albo przypływy i odpływy morza. Z kolei, aby uzmysłowić dzieciom, że Ziemia w ciągu 24 godzin wykonuje pełny obrót wokół swej osi, zorganizujmy zabawę, najlepiej na dworze: ktoś będzie słońcem, a ktoś inny Ziemią. Pokażmy, jak te osoby powinny się w związku z tym poruszać, a prawdopodobnie też trochę się przy tym pośmiejemy.