Uniwersytet Boloński – studiować we Włoszech

Uniwersytet Boloński nazywa siebie „matką wszystkich uniwersytetów”, to najstarszy uniwersytet na świecie, w blisko tysiącletniej historii ukończyło go wiele wybitnych postaci.

Uniwersytet Boloński jest najstarszym uniwersytetem na świecie, jego powstanie datuje się na 1088 rok i pozostaje w związku z odnalezieniem „Kodeksu i Pandenktów” Justyniana I Wielkiego. Znalezienie tego wczesnośredniowiecznego prawa, stało się przyczyną zapoczątkowania bolońskiej szkoły prawniczej, która przekształcona została w Uniwersytet Boloński. W roku 1158 Fryderyk Barbarossa nadał uczelni statut, czyniąc Uniwersytet Boloński miejscem rozwoju niezależnej nauki. Obecnie poza macierzystą Bolonią Uniwersytet posiada swoje placówki w Cesena, Forli, Rawenie, Rimini, Imola i w Buenos Aires w Brazylii. Przewodnie hasło Uniwersytetu Bolońskiego brzmi "Opiekuńcza matka nauki."

Struktura naukowa Uniwersytetu Bolońskiego

Sto tysięcy studentów uczących się każdego roku na Uniwersytecie Bolońskim, uczęszcza na dwadzieścia trzy wydziały z różnych dziedzin nauki. Wśród nauk humanistycznych można tam znaleźć: Wyższą Szkołę Języków Obcych, której oferta kierowana jest dla przyszłych tłumaczy, Wydział Języków Obcych i Literatury, dwa wydziały Nauk Politycznych - jeden imienia włoskiego polityka Roberto Ruffulli, Wydział Nauk Psychologicznych, prawa, pedagogiki, ekonomii i inne. Pośród wydziałów nauk przyrodniczych można znaleźć takie dziedziny jak: rolnictwo, architektura, dwa wydziały inżynieryjne, chemia, matematyka, fizyka, medycyna, czy farmacja. Ogółem dwadzieścia trzy wydziały, oferują naukę na różnych kierunkach. Zamiejscowe oddziały Uniwersytetu Bolońskiego oferują studia na tych samych kierunkach, ale tylko w Bolonii wszystkie występują obok siebie. Kampus Uniwersytetu w Buenos Aires ukierunkowany jest na naukę interdyscyplinarnych programów o ogólnej tematyce integracji polityczno – gospodarczej Europy z Ameryką Łacińską.

Dokonania i ważne osobistości Uniwersytetu Bolońskiego

Uniwersytet w Bolonii, dzięki swojej bardzo bogatej historii, może pochwalić się wieloma znakomitymi absolwentami pomiędzy, którymi znaleźć możemy: Dantego Alighieri, Francesco Petrarca, Guido Guinizelli. W wieku szesnastym Gaspare Tagliacozzi prowadził pierwsze badania nad chirurgią plastyczną, których rozkwit wraz z naukami medycznymi, nastąpił wiek później za sprawą Marcello Malpighi i użycia mikroskopu w badaniach. Swoje miejsce na Uniwersytecie Bolońskim znalazł słynny malarz Albrecht Durer, także Papież Aleksander VI, który ukończył tu studia prawnicze. Na Uniwersytecie przebywał także Paracelsus. Uniwersytet Boloński ma trzech noblistów Giosue Carducci, który otrzymał tą nagrodę w dziedzinie literatury, Camillo Golgi w medycynie i Guglielmo Marconi z fizyki. Wśród profesorów Uniwersytetu Bolońskiego możemy znaleźć dobrze znanego Umberto Eco. Natomiast znany polityk włoski Romano Prodi ukończył w Bolonii wydział Nauk Politycznych. Należy także pamiętać o polskim astronomie Mikołaju Koperniku, który studiował tam prawo.