Uniwersytet Chicagowski - nauka nad jeziorem Michigan

Uniwersytet Chicagowski jest prestiżową uczelnią, chwalącą się malowniczym Jeziorem Michigan oraz mnóstwem dokonań: blisko setką noblistów i wieloma instytutami badawczymi.

Uniwersytet chicagowski powstał w 1890 roku za sprawą swojego fundatora Johna Rockefeller'a. W kolejnych latach powstawały jego ośrodki, takie jak: szkoła biznesu, prawa, czy orientalistyki. W ostatniej dekadzie Uniwersytet Chicago zaczął przechodzić dużą transformację. Podjęto plan utworzenia Instytutu Miltona Friedmana, nowego Centrum Lekkoatletycznego, powstaje nowy szpital, obok już istniejącego Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, także Centrum Biomedyczne i wiele innych o różnym przeznaczeniu. Przeważnie neogotycka architektura kampusu uniwersyteckiego mieści się w dzielnicach Hyde Park i Woodlawn w Chicago, około dziesięciu kilometrów od centrum miasta. Części - północna i południowa kampusu połączone są przez duży liniowy park Midway Plaisance utworzony w 1893 roku na okoliczność Wystawy Światowej i zaprojektowany przez znanego architekta Fredericka Olmsteda. Niedaleko Uniwersytetu znajduje się wielkie i malownicze Jezioro Michigan.

 

 

  • Organizacja naukowa Uniwersytetu Chicago

Uniwersytet składa się z Koledżu uniwersyteckiego obejmującego różne stopnie nauczania, programy i interdyscyplinarne komitety zorganizowane w czterech wydziałach, sześciu szkołach zawodowych i szkoły kształcenia ustawicznego. Koledż Uniwersytetu Chicagowskiego nadaje stopnie naukowe w czterdziestu dziewięciu głównych kierunkach akademickich i dwudziestu dwóch drugorzędnych. Koledż naukowy składa się z pięciu wydziałów: nauk biologicznych, fizycznych, społecznych, humanistycznych i koledżu łączącego interdyscyplinarne podejście do nauki i badań. Kierunki przygotowujące do wykonywania konkretnego zawodu obejmują: medycynę, szkołę biznesu, prawa, teologii, polityki i pomocy społecznej. Wiele wydziałów posiada wsparcie i akredytacje różnych prestiżowych instytucji, zarówno państwowych jak i prywatnych. Uniwersytet prowadzi wiele instytucji naukowych i programów nauczania, niezależnych od studiów licencjackich i magisterskich. Posiada bardzo bogatą i wciąż rozszerzaną sieć biblioteczną, którą uzupełnia dostępem do bibliotek pozauniwersyteckich.

 

  • Osiągnięcia Uniwersytetu Chicagowskiego

Uniwersytet Chicagowski posiada osiemdziesięciu pięciu laureatów Nagrody Nobla. Powiązany jest z bardzo prestiżowym programem Stypendiów Rhodes, uczestniczy w międzyuniwersyteckiej Lidze Ivy, skupiającej osiem najlepszych uniwersytetów amerykańskich. Uniwersytet Chicagowski uznawany jest za instytucję o bardzo wysokiej aktywności badawczej. Należy do grupy członków – założycieli stowarzyszenia zajmującego się współpracą pomiędzy amerykańskimi uniwersytetami. Prowadzi dwanaście dużych instytutów badawczych i sto trzynaście ośrodków na terenie swojego kampusu. Uniwersytet Chicagowski był miejscem wielu ważnych eksperymentów naukowych. Odegrał istotną rolę w ekonomii, w kształtowaniu wyobrażeń o wolnym rynku. Dobrze znana chicagowska szkoła ekonomii wspierana była przez Miltona Friedmana i wielu innych znanych ekonomistów. Wydział socjologii był pierwszym niezależnym wydziałem tego typu, dając początek tak zwanej chicagowskiej szkole socjologii. Uniwersytet Chicagowski uczestniczył w budowie pierwszego reaktora atomowego, w którym pod nadzorem Enrico Fermiego wywołano pierwszą samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową (Projekt Manhattan). Znany jest także z pierwszego pomiaru ładunku elektrycznego cząstek subatomowych (eksperyment Millikana).