Uniwersytet Columbia – studiować w Nowym Jorku

Nowojorski Uniwersytet Columbia jest jedną z najlepszych uczelni na świecie, może pochwalić się największą liczbą wykładowców z Nagrodą Nobla i trzema prezydentami Stanów Zjednoczonych.

Nazwa tej uczelni pochodzi od Krzysztofa Kolumba. Uniwersytet założony został w 1754 roku, jako Koledż Królewski Jerzego II Hanowerskiego, króla Wielkiej Brytanii. Należy do jednego z dziewięciu najstarszych uniwersytetów, założonych jeszcze w okresie kolonialnym przed rewolucją amerykańską. Po uzyskaniu przez kolonie angielskie niepodległości jako Stany Zjednoczone, przemianowany został na Uniwersytet Columbia. Uniwersytet umiejscowiony jest w centrum miasta Nowy Jork, na Manhattanie i jest najstarszym uniwersytetem stanu Nowy Jork. Uczelnia zarządza Nagrodą Pulitzera, posiada największą liczbę noblistów ze wszystkich ośrodków akademickich na całym świecie. Należy do członków–założycieli Stowarzyszenia Uniwersytetów Amerykańskich.

Organizacja Uniwersytetu Columbia

Uniwersytet Columbia jest instytucją niezależną, wspieraną ze środków prywatnych i o bardzo uniwersalistycznym podejściu do rasy i wyznania. Prowadzi trzy główne studia wyższe: Koledż Columbia, Szkoła Inżynierii i Nauk Stosowanych oraz Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Ogólnego. Ponadto związany jest z Koledżem Nauczycielskim, Koledżem Bernarda, Teologicznym Seminarium Żydowskim, z Unią Seminariów Teologicznych i wieloma innymi. Oferuje studia na bardzo wielu kierunkach nauk przyrodniczych, humanistycznych i w sztuce. Uniwersytet ten należy do czołówki najbardziej prestiżowych uczelni świata. Ukończyło go wielu sławnych ludzi, dokonał wielu przełomowych badań i opatentował wiele wynalazków. Klasyfikowany jest na pierwszych miejscach jako najnowocześniejsza instytucja edukacyjno-badawcza. Na uniwersytecie funkcjonuje polska katedra, która została reaktywowana po przeszło pięćdziesięciu latach i otrzymała prawo nadawania tytułów naukowych, do stopnia doktora włącznie.

Osiągnięcia Uniwersytetu Columbia

Z pośród najważniejszych odkryć i badań wykonanych na Uniwersytecie Columbia wymienić należy powstanie radia FM i opracowanie technologii laserowej. Po raz pierwszy rozszczepiono tu atom uranu, opracowano algorytm MPEG-2, współopracowano technologię telewizorów LED i ogrom innych pionierskich badań i wynalazków z różnych dziedzin nauk, które w istotny sposób, corocznie wspierają budżet Uniwersytetu. Wśród absolwentów Columbii znaleźć można trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych, do których należą Barack Obama, Theodore Roosevelt i Franklin Delano Roosevelt. Niespełna trzydzieści zagranicznych głów państw i czterdziestu laureatów Nagrody Nobla było absolwentami tej uczleni, która ma również związek z siedemdziesięcioma dziewięcioma nominacjami. Siedemnastu nagrodzonych absolwentów należy do grupy aktualnych wykładowców, spośród całkowitej liczby trzydziestu dziewięciu noblistów pracujących na Uniwersytecie Columbia. Jeśli liczyć krótszy okres obecności niektórych z noblistów, to całkowita ich liczba sięgnęłaby niemal stu, najwięcej ze wszystkich uniwersytetów świata. Ponadto stu czterech laureatów Nagrody Pulitzera, dwudziestu pięciu zdobywców Oscara i cała rzesza bogatych Amerykanów.