Uniwersytet Sorbona - marzenie ambitnych studentów

Uniwersytet Sorbona od wieków jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie, na której uczy się najzdolniejsza młodzież z całego świata, także z Polski.

Paryski Uniwersytet Sorbona to jedna z najstarszych i najbardziej znanych uczelni w Europie. Założony w 1257 roku uniwersytet od wieków przyciąga najbardziej zdolnych studentów z całego świata.

Historia Uniwersytetu Sorbona

Uniwersytet Sorbona w Paryżu utworzony został jako miejsce spotkań fakultetu teologii. Założycielem uczelni był Robert de Sorbon, który pełnił funkcję kapelana i spowiednika Ludwika IX. Początki Uniwersytetu Sorbona nie zapowiadały osiągnięcia statusu, jaki ostatecznie przypadł paryskiej uczelni w historii Europy. W pierwszych latach funkcjonowania liczba studentów oscylowała w granicach dwudziestu. Jednak już pod koniec XIII wieku liczba żaków na Sorbonie sięgnęła dwudziestu tysięcy. Do początku XIX wieku Uniwersytet Sorbona powoli tracił na znaczeniu, zmniejszał się także jego prestiż w Europie. Dawny blask zaczął przywracać paryskiej uczelni Napoleon I. W połowie XX wieku była to ponownie jedna z najważniejszych uczelni na świecie.

Obecna pozycja Uniwersytetu Sorbona wśród światowych uczelni

Rankingi uczelni nie do końca adekwatnie oddają pozycje danego uniwersytetu w świecie naukowym. Przy konstrukcji każdego z rankingów niezbędna jest pewna standaryzacja, która nie jest w stanie uwzględnić niektórych aspektów funkcjonowania uczelni. W światowych rankingach Uniwersytet w Paryżu zajmuje zazwyczaj pozycje w drugiej setce stawki. W rankingu QS World University Ranking paryska uczelnia zajęła 206. pozycję, jednak same wydziały kulturalno-humamistyczne uplasowały się na 17. miejscu w świecie. Pomimo dosyć odległych pozycji w rankingach Uniwersytet Sorbona pozostaje jednym z najbardziej prestiżowych i pożądanych miejsc studiowania na całym świecie. Obecnie w ramach 17 departamentów na Sorbonie studiuje przeszło 23 tysiące studentów.

Polacy na Uniwersytecie Sorbona

Od wieków paryska uczelnia cieszyła się wyjątkową popularnością także w Polsce. Jest to uczelnia otwarta na międzynarodowych studentów, dlatego też obecnie na wielu kierunkach znaleźć można polskich studentów. Według opinii polskich żaków na Sorbonie, studia na tym prestiżowym uniwersytecie nie wymagają wcale kolosalnych pieniędzy czy nadludzkich zdolności. Studia we Francji są bezpłatne, dodatkowo studenci liczyć mogą na stypendia, które pomagają przeżyć w Paryżu. Na paryskim uniwersytecie studiowało w przeszłości wielu Polaków, którzy później wpisali się na stałe w historię naszego kraju, Europy, a nawet całego świata. Do najznamienitszych należą Stanisław Konarski, Adam Naruszewicz, Jan Ostroróg, Szymon Starowolski czy Jan Zamoyski. Specjalne miejsce na tej liście zajmuje Maria Curie-Skłodowska, która była pierwszą kobietą kierującą katedrą w historii Uniwersytetu Sorbona.