Uniwersytet Stambulski -studia na prestiżowej, tureckiej uczelni

Uniwersytet Stambulski przoduje w światowych rankingach uczelni wyższych, zajmując zaszczytne miejsce w czwartej setce tuż obok Uniwersytetu Przemysłu Naftowego i Minerałów Króla Fahda w Arabii Saudyjskiej czy Uniwersytetu w Teheranie.

Uniwersytet Stambulski mieści się przy ulicy Palaczy Opium w Stambule. Uznawany jest za największą i najznamienitszą uczelnię wyższą w Turcji. Liczy sobie 558 lat i należy do najstarszych ośrodków naukowych nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i na świecie. Jako symbol tureckiej niezależności odegrał znaczącą rolę w życiu kulturowym i społecznym Turcji. To właśnie on na początku XX wieku, w dobie transformacji politycznych, był jedynym dostawcą kadry naukowej w kraju.

Historia stambulskiej uczelni

Z historii wiadomo, że zalążek Uniwersytetu Stambulskiego powstał w czasach, gdy słynny zdobywca Konstantynopola, Mehmed II podbijał tureckie ziemie w XV wieku. Utworzono wówczas szkoły teologiczne zwane "medrese" lub "madrasah". Ich działalność koncentrowała się wokół kształcenia najwyższych warstw społeczeństwa osmańskiego. Jednak, gdy "madrasahs" nie były już w stanie zaspokoić potrzeb współczesnego świata, rozpoczął się proces restrukturyzacji, w wyniku którego ustanowiono nowe instytucje szkolnictwa wyższego o nazwie "Darülfünun". Poprzez reformy edukacji, wprowadzone przez założyciela Republiki Tureckiej, Mustafa Kemala Ataturka, "madrasahs" zostały zniesione całkowicie w 1924 roku. Co ciekawe wykładowcami uczelnianymi na początku XX wieku byli emigrujący z Niemiec nauczyciele.

Lokalizacja ośrodków naukowych

Pierwotnie Uniwersytet Stambulski posiadał swoją siedzibę w Beyazıt, zabytkowej części miasta. Wraz z upływem czasu ośrodki naukowe tworzono w różnych jego częściach. Dziś Rektorat i większość budynków mieści się w następujących dzielnicach: Beyazıt, Lalaeli, Saraçhane and Vezneciler. Uniwersytet posiada również ośrodki w innych częściach Turcji jak na przykład Silivri, Sapanca, Gökçeada, Van i Antalya. Na uwagę zasługuje również wspaniała biblioteka wzniesiona w 1925 roku, w której odnaleźć można około ćwierć miliona tomów i niespełna 20 tysięcy rękopisów.

Jednstki organizacyjne i kierunki studiów

Obecnie Uniwersytet Stambulski posiada 5 wydziałów, 15 instytutów i 26 centrów naukowych. Zatrudnionych w nim jest około 6 tys. pracowników naukowych. Studenci mają do wyboru 17 kierunków, wśród których znajdują się najbardziej typowe takie jak: medycyna, prawo i ekonomia. Do tych bardziej atrakcyjnych należą: islamistyka, leśnictwo, ichtiologia będąca najbardziej obleganym i opłacalnym obecnie kierunkiem i edukacja nauczycielska Hasana Ali Yücela wielkiego reformatora tureckiej oświaty. Z biegiem czasu Uniwersytet Stambulski stał się liderem w kierunkach oświecenia i modernizacji, która rozpoczęła się wraz z nastaniem nowego porządku politycznego. Pełnił rolę swoistego pomostu pomiędzy nauką a życiem.