Uniwersytet w Modenie – studia w Emilia - Romania

Uniwersytet w Modenie jest drugim najważniejszym uniwersytetem włoskim i jednym z pierwszych uniwersytetów świata, może poszczycić się bogatą historią i tradycją naukową.

Uniwersytet w Modenie jest jednym z najstarszych uniwersytetów świata, założony został w 1175 roku. Znajduje się w Modenie i Reggio Emilia. Jego historia obejmuje wiele różnych wydarzeń, po części związanych z książęcą rodziną Este, która przez długi okres istnienia Uniwersytetu roztaczała nad nim opiekę. Kiedy rodzina Este przeniosła się do Ferrary, działalność Uniwersytetu osłabła, aby odzyskać swój prestiż akademicki dopiero w wieku osiemnastym. Uniwersytet w Modenie prowadzi ogród botaniczny "Orto Botanico di Modena" założony w 1758 roku przez księcia Francesco III d'Este zawierający przeszło tysiąc czterysta gatunków roślin z całego świata. W ostatnich dziesięcioleciach Uniwersytet przeszedł znaczące zmiany wprowadzając nowe wydziały i kierunki studiów.

Studia na Uniwersytecie Modeńskim

Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia posiada dwanaście wydziałów. Osiem z nich znajduje się w Modenie, a cztery w Reggio Emilia. W Modenie można rozpocząć studia na Wydziale Nauk Humanistycznych, Prawa, Biznesu i Ekonomi, Medycznym, Matematycznym, Fizyki i Nauk Przyrodniczych, Inżynierskim, Farmacji oraz Bionauk i Biotechnologii. W Reggio Emilia cztery wydziały obejmują: Wydział Rolnictwa, Pedagogiki, Komunikacji i Inżynierii. Uczelnia ma strategiczne znaczenie w badaniach medycznych, nanonauk i nanotechnologii, w technologiach informatycznych i komunikacyjnych, w systemach mechatronicznych, w naukach neurologicznych, w innowacjach w rolnictwie i przemyśle spożywczym, także w makroekonomii, czy w polityce społecznej. Każdego roku na Uniwersytecie w Modenie studiuje około dwudziestu tysięcy studentów, a kadra profesorska obejmuje niemal dziewięciuset pracowników naukowych. Uniwersytet prowadzi międzynarodową wymianę z zaprzyjaźnionymi uczelniami w zakresie badań i studentów.

Osiągnięcia i znani ludzie Uniwersytetu w Modenie

Uniwersytet w Modenie posiada sześć nowoczesnych interdyscyplinarnych centrów badawczych. Dysponuje siedmioma bibliotekami i tą samą liczbą muzeów. Notowany jest jako drugi, najlepszy włoski uniwersytet, a pierwszy w Reggio Emilia. Oferuje najlepsze w kraju obiekty akademickie i obsługę studencką, plasując się na drugim miejscu w wynikach nauczania. Spośród znanych osób uczących, bądź pracujących na Uniwersytecie w Modenie można wymienić znanego fizjologa Lazzaro Spallanzani, Bernardino Ramazzini, założyciela medycyny pracy, znanego chemika i farmakologa Fracesco Selemi'ego. Pierwszą osobą, która dokonała znaczącego postępu w próbach rozszyfrowania fizyczno – matematycznych prac Leonarda da Vinci był Giambattista Venturi, odkrywca zwężki Venturiego. Także optyk i biolog Stefano Marianini, prawnik i matematyk Bartolomeo Valdrighi oraz inni. Na Uniwersytet w Modenie uczęszczał także prezydent Włoch - Alessandro Pertini.