Uniwersytety Trzeciego Wieku: czym są i co oferują

Uniwersytety Trzeciego Wieku to remedium na bezczynność, która towarzyszy wielu emerytom i doskonały sposób na dobrą zabawę.

Około 20 procent ludności Polski to emeryci. Z badań wynika, iż proces starzenia się tej olbrzymiej grupy społecznej zachodzi na podłożu psychicznym, a nie biologicznym. Uniwersytety Trzeciego Wieku są odpowiedzią na zapotrzebowanie włączenia osób starszych do systemu ustawicznego kształcenia oraz zachowania i zwiększenia ich sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Są to placówki dydaktyczne dla osób w podeszłym wieku, których celem jest poprawa jakości życia seniorów. W Polsce są trzy typy takich uniwersytetów. Pierwszy to jednostki pod patronatem lub w strukturach uczelni wyższych. Kolejny, to Uniwersytety Trzeciego Wieku powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową i wreszcie te, które działają przy domach kultury lub innych instytucjach.

Taniec towarzyski lub zajęcia z poezji
Na terenie kraju działa ponad 100 placówek zrzeszających około 25 tysięcy słuchaczy. Oferta edukacyjna Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest szeroka, ale największe możliwości kształcenia mają niewątpliwie uniwersytety działające przy wyższych uczelniach. W ramach swojej działalności proponują słuchaczom wykłady z różnych dziedzin prowadzone przez specjalistów w danym temacie, lektoraty języków obcych, a nawet warsztaty malarskie. Niektóre uniwersytety umożliwiają udział w atrakcyjnych wycieczkach zagranicznych, a na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opolu organizuje wyjazdy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Inne ciekawe formy kształcenia na uniwersytetach to możliwość śpiewania w chórze czy prowadzenia gazety uniwersyteckiej. Słuchacze mogą również uczestniczyć w życiu uczelni, biorą udział w imprezach akademickich i akcjach społecznych.

Nie tylko edukacja
Oprócz poszerzania wiedzy i umiejętności osób starszych, Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią ważną rolę społeczną. Dzięki nim seniorzy podtrzymują więzi społeczne i mają możliwość obracania się w swojej grupie wiekowej, co jest ważne dla ich dobrostanu psychicznego. Placówki te uczą przystosowania do nowych technologii, takich jak telefony komórkowe, czy komputer. Pomagają również w kontaktach z instytucjami państwowymi. Przede wszystkim jednak pozwalają na samorealizację, która była wcześniej utrudniona lub wręcz niemożliwa z powodu życia zawodowego i obowiązków wobec najbliższych. Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogą brać udział również w wydarzeniach pomiędzy poszczególnymi placówkami. Na uwagę zasługuję na przykład Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku - seniorzy biorą udział w zawodach pływackich, biegach czy rzucie piłką lekarską. Z działalnością Uniwersytetów Trzeciego Wieku można zapoznać się bliżej na ich stronach internetowych.