Uzależnienie od hazardu: jak leczyć

Uzależnienie od hazardu, podobnie jak każda inna choroba, wymaga często radykalnych metod leczenia oraz wsparcia ze strony najbliższej rodziny, której pomoc może okazać się zbawienna.

Problem zaczyna się od niepozornej zabawy, która z każdą następną wydawaną kwotą może przerodzić się w patologiczne uzależnienie od hazardu.

 

 

  • Radykalne sposoby leczenia uzależnienia od hazardu

Pierwszą czynnością jest sprawdzenie, czy gra niesie ze sobą jakiekolwiek objawy zmian chorobowych. W tym celu powinno zwrócić się z pomocą do fachowych terapeutów i lekarzy. Następnie osoba uzależniona od hazardu musi podjąć decyzję o rodzaju terapii – zamkniętej lub otwartej. Jeżeli nie występują problemy z życiem społecznym, a rozwój uzależnienia nie jest na etapie zaawansowanym wtedy wystarcza wizyta w ośrodku leczenia uzależnień, lub u psychologa wyspecjalizowanego w tej problematyce. Jeżeli jednak zauważalny jest znaczny rozwój uzależnienia od hazardu, należy przemyśleć stanowczą decyzję umieszczenia chorego w klinice dla uzależnionych. W przypadku braku poważnych psychospołecznych konsekwencji uprawiania hazardu, lub gdy oddanie się grze wywołane było zdarzeniami stresującymi (takimi jak rozwód czy utrata pracy), najlepszym działaniem jest poddanie chorego leczeniu w klinice posiadającej oddział psychosomatyczny. Niestety często uzależnienie od hazardu idzie w parze z problemami alkoholowymi, narkotykowymi lub użyciem innych środków odurzających. Wtedy konieczny może okazać się nawet pobyt w szpitalu psychiatrycznym.

 

  • Zmiana nastawienia drogą do pozbycia się uzależnienia od hazardu

Porady lekarskie i placówki terapeutyczne są tylko częścią terapii. Najważniejszy jest fakt, aby osoba chora zobowiązała się do zaprzestania gry. Niestety, ograniczenie hazardowych zapędów okazuje się zazwyczaj nieskuteczne. Tylko kompletne odstawienie "lekarstwa" – jakim jest tutaj zaprzestanie gry - odsłania prawdziwe oblicze problemu, który szybko o sobie przypomina i sprawia, że nagle pacjent nie pożąda tak silnie niczego oprócz powrotu do nałogu. W leczeniu najważniejsze jest więc odszukanie fundamentu uzależnienia od hazardu, a następnie przekonanie chorego do radykalne zmiany nastawienia i zaprojektowanie wspólnie z nim planu ucieczki z kryzysu. Każdy problem hazardzisty powinien być rozwiązywany tak, aby zwiastował powrót do stanu właściwej równowagi emocjonalnej i społecznej. Tutaj, szczególnie pomocne okazują się terapie zbiorowe. W leczenie uzależnienia od hazardu powinna zaangażować się także najbliższa rodzina. Powinna ona pomóc choremu przygotować plan spłacenia ewentualnych długów i pod żadnych pozorem nie wyręczać go w tym zadaniu.