W jakich przypadkach nie jest możliwe orzeczenie rozwodu?

Orzeczenie rozwodu nie w każdym przypadku okazuje się możliwe, gdyż istnieją pewne przesłanki, po zaistnieniu, których sąd nie może takiego orzeczenia wydać.

Kiedy dwoje ludzi nie chce dłużej pozostawać małżeństwem, logicznym rozwiązaniem wydaje się rozwód. Jednak chęć rozstania, złożenie pozwu, dokonanie stosownych opłat to nie są wystarczające przesłanki aby nastąpiło orzeczenie rozwodu. Istnieją bowiem przypadki, kiedy nawet pomimo zgodności stron rozwód nie zostanie orzeczony.

 

 

  • Orzeczenie rozwodu a dobro dzieci

Jedną z głównych przesłanek, kiedy orzeczenie rozwodu może nie być możliwe, jest sytuacja, w której ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci obojga małżonków. Sąd ocenia w tej sytuacji na ile ucierpią kontakty małżonka, przy którym dziecko nie zostanie, z potomkiem. Bierze również pod uwagę fakt, jak pozostanie dwojga osób w małżeństwie może wpłynąć na dzieci. Szczególnie istotne przy tym są awantury domowe, które negatywnie wpływać mogą na małoletnie dzieci. Należy także zwrócić uwagę czy po rozwodzie zapewnione będą środki do utrzymania dzieci. Sąd w tym przypadku powinien rozważyć wszystkie za i przeciw udzieleniu rozwodu.

 

  • Niemożliwość orzeczenia rozwodu ze względu na zasady współżycia społecznego

Pod tym ogólnikowym określeniem kryją się ważne przesłanki, które powodują, iż opuszczenie jednego małżonka przez drugiego byłoby nie tylko naganne moralnie ale stanowiło rażącą krzywdę dla opuszczonego małżonka. Przykładem takiej sytuacji jest poważna, niezawiniona choroba jednego z małżonków. Instytucja małżeństwa nakłada bowiem pewne zobowiązania jednej osoby wobec drugiej, które są szczególnie istotne w trudnych momentach życiowych. Innym przykładem może być doznanie przez jednego z małżonków kalectwa na skutek niezawinionego wypadku. Z tym, że nie jest przesłanką choroba, do której istnienia małżonek sam doprowadził, jak na przykład uzależnienie.

 

  • Wina dotycząca rozkładu pożycia a orzeczenie rozwodu

Orzeczenie rozwodu w momencie, kiedy wnioskuje o niego ten z małżonków, który jest winien rozkładu pożycia może być orzeczona tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy zachodzi wtedy, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Musi być ona aktualna także w chwili wydawania wyroku. Drugi przypadek zachodzi wówczas kiedy odmowa rozwodu przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli małżonek winny dopuścił się przykładowo zdrady, w wyniku której narodziło się dziecko, a małżeństwo jest bezdzietne bądź ich potomkowie są dorośli, odmowę zgody na rozwód uznaje się za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Sąd w tym wypadku bierze pod uwagę chęć związania się z matką małoletniego dziecka oraz dobro tego dziecka.