Wartości etyczne w procesie wychowawczym dziecka

Proces wychowawczy dziecka jest bardzo złożony, do wychowania dziecka przyczynia się wiele czynników ale fundamentalną rolę odgrywają w tym procesie rodzice i wartości etyczne jakimi się w życiu kierują.

Wychowanie dziecka, to wpajanie im od najmłodszych lat wartości etycznych, które sami otaczamy szacunkiem. Dzieci najlepiej uczą się dobrego zachowania obserwując rodziców. Jeśli rodzice dbają o swój rozwój etyczny i hołdują wysokim normom moralnym, to dziecko nasiąka tymi wartościami, dzieci to nasze odbicia lustrzane, pilnie uczą się od swoich opiekunów tego co dobre i tego co złe.

Czas na rozmowę z dzieckiem

Dzieci niezależnie od wieku potrzebują kontaktu z rodzicami, mogą wtedy powiedzieć o swoich problemach, zwierzyć się ze swoich kłopotów i uczuć, rodzice zaś mają świetną okazję, by wpajać dzieciom wartości etyczne. Każdy wspólnie obejrzany film w telewizji, bajka czy sztuka teatralna, może stać się kanwą rozmowy o zasadach moralnych, o tym co bohaterowie zrobili dobrego a co złego.Wysłuchujemy dziecko spokojnie i z uwagą, nawet jeśli mówi coś, co nam się nie podoba. Nie możemy karać dziecka za zwierzenia, bo straci do nas zaufanie i zamknie się w sobie. Możemy tylko uczyć dzieci odróżniania dobra od zła, ale zachęcać je do szczerości i otwartości.

Mów prawdę - podstawa wartości etycznych

Jeśli chcemy nauczyć dzieci szczerości, sami musimy dawać dobry przykład pod tym względem. Dzieci to bystrzy obserwatorzy, szybko zorientują się, gdy będziemy wymyślać kłamstewka by pozbyć się nieproszonego gościa czy kłamiąc w innych sytuacjach życiowych i mogą nas w tej dwulicowości naśladować. Musimy bezkompromisowo mówić prawdę lub milczeć i takiej postawy uczyć dzieci. Warto wpoić dzieciom szacunek do prawdy, jako wartości etycznej, dzięki temu będziemy wiedzieć co dziecko myśli, w jakim towarzystwie przebywa poza domem i co robi w czasie wolnym. Szczerość to podstawa na jakiej warto budować życie.

Obserwacja dziecka

Jeśli zależy nam na harmonijnym rozwoju dziecka, musimy obserwować jego zachowanie w różnych sytuacjach i elastycznie, pod kątem jego braków organizować proces wychowawczy, tak by wartości etyczne zostały wbudowane w osobowość małego człowieka. Dziecko śmiałe należy ukierunkować aby swoją odwagę nie wykorzystywało by krzywdzić innych, dziecko bojaźliwe należy chwalić za każdą dobrze wykonana pracę, zlecać mu nowe zadania by nabrało pewności siebie. Dziecko nerwowe musi mieć stały plan dnia i wieczorem należy mu ograniczyć liczbę bodźców, zamiast telewizji i komputera niech zajmie się lekturą pogodnej książki.

Alkohol, papierosy i narkotyki

Jeśli zależy nam na wartościach etycznych, musimy wychowywać dziecko do trzeźwości, nie możemy uważać, że jest za małe by go do tego celu wychowywać. Już w wieku przedszkolnym możemy wskazywać, że ludzie, którzy nadmiernie piją zachowują się źle. Okazją do tego może być każda sytuacja, gdy dziecko stanie się świadkiem gorszącego zachowania nietrzeźwej osoby na ulicy czy w tramwaju. Już od najmłodszych lat dzieci przygotowujemy do życia, ucząc je prawidłowego rozwiązywania trudnych problemów bez uciekania się do alkoholu czy narkotyków lub palenia tytoniu. Jeśli zależy nam na wartościach etycznych to trzeźwość jest do tego celu niezbędna, a w środowisku szkolnym i poza domem dziecko jest narażone na kontakt z dealerami narkotykowymi i musi wiedzieć, jakie są odległe konsekwencje brania narkotyków czy upijania się, by stanowczo odmówić.

Klucz do sukcesu

Dziecko jest małym dorosłym, dużą rolę w jego życiu odgrywają emocje i dlatego podstawą do wpływania na zachowanie dziecka jest zbudowanie dobrej uczuciowej relacji z nim. Jeśli lubimy swoje dziecko i ono czuje, że jest lubiane to będzie się liczyło z naszym zdaniem i starało się spełniać nasze wymagania.Łatwiej jest wtedy zakreślić mu granice moralne miedzy dobrem a złem, między tym co mu wolno a czego nie wolno robić. Wartości etyczne nie będą wtedy pojęciem teoretycznym ale będą codziennością, to sprawi, że jako rodzice odniesiemy sukces i społeczeństwo odniesie z takiego przyszłego obywatela pożytek.