Wersal - nie tylko Paryż jest piękny!

Nieodmiennie od wieków Wersal pozostaje symbolem monarchii absolutnej i nie daje zapomnieć o chwale Króla – Słońce. Kiedyś skromny pałacyk myśliwski, dziś – główna atrakcja turystyczna Francji.

Wersal – bajkowa siedziba Króla-Słońce, stanowiąca niegdyś centrum cywilizowanego świata. Wszystkie oczy zwrócone były na dwór francuski, starano się naśladować styl ubierania się i mowę, podchwytywano wzorce zachowań. Do dziś miejsce to pozostało symbolem władzy i potęgi, którą wciąż da się odczuć, przechadzając się po pełnych przepychu salach.

 

 

  • Historia wersalskiego cudu

Choć prawie wszystkim kojarzy się z Ludwikiem XIV, początki Wersalu związane są z jego ojcem. To właśnie dla niego wybudowano pałacyk myśliwski poza Paryżem, na drodze między Saint-Germain a Meudon.
Wersal od początku przypadł do gustu Ludwikowi XIV, co nie powstrzymało go jednak od szeregu zmian. Jego kolejne pomysły sprawiały, że skromny zameczek przekształcił się w „Pałac Słońca” – królewską siedzibę godną władcy, którego dewizą były słowa „Państwo to ja”.
Kolejne rozbudowy, trwające od roku 1660, w roku 1682 doprowadziły do tego, że Wersal stał się największym pałacem w Europie, a jednocześnie rezydencją króla Francji. Wraz z nim do jego nowej siedziby przeniósł się cały dwór. W miejscu skromnego pałacyku myśliwskiego stanął pyszniący się przepychem kolos, w którym zamknięta została cała władza Francji.
Z chwilą, z którą Ludwik XVI, prapraprawnuk Króla-Słońce opuścił jego bajkową siedzibę z powodu rewolucji, skończyła się świetność Wersalu. Pałac podupadł, a przed całkowitym zniszczeniem ocalił go dopiero Napoleon Bonaparte. Dziś rezydencja królów Francji jest otwarta dla zwiedzających, którzy każdego dnia mogą podziwiać dawną chwałę Burbonów.

 

  • Wersal – pałac jak z bajki

Wersal to jeden z najważniejszych budowli baroku klasycznego, inspiracja dla innych budowniczych (np. Pałacu Zimowego w Sankt Petersburgu). Myśląc o nim należy pamiętać o tym, jak wielki obszar zajmuje cały kompleks. Sam Plac d’Armes, znajdujący się przed pałacem, liczy prawie sześć hektarów. Park wersalski leży na obszarze ponad ośmiuset hektarów i jest zadziwiającym miejscem. Pełno w nim mniejszych ogrodów, a każdy inny, w odmienny sposób zachwycający swoim pięknem i niezwykłością.
Pałac mieści w sobie około siedemset pomieszczeń rozłożonych na dwóch kondygnacjach. Dolna zakończona jest łukami, zaś górna – filarami i pilastami. Najpiękniejszą komnatą jest słynna Sala Zwierciadlana, która swoją nazwę zawdzięczająca siedemnastu ogromnym lustrom, w których odbijają się umieszczone po drugiej stronie sali okna.
Wersal rocznie odwiedza około dziesięć milionów ludzi i wciąż pozostaje największą atrakcją turystyczną Francji.