Wibrator do betonu: typy i zastosowanie

Efektywne zagęszczanie mieszanki betonowej za pomocą wibratorów do betonu i jego wpływ na zwiększenie spoistości masy betonowej.

Wibrator do betonu ma za zadanie zagęszczenie masy betonowej do uzyskania przez nią pożądanej jednorodności i spoistości. Cel ten uzyskuje się poprzez wyparcie spomiędzy ziaren kruszywa pęcherzyków powietrza. Kruszywo to materiał uzyskiwany poprzez rozdrobnienie skał takich jak: dolomit, granit i bazalt. Wyróżnia się następujące typy wibratorów do betonu: powierzchniowe, przyczepne, stoły wibracyjne i wibratory wgłębne.

 

Charakterystyka wybranych urządzeń wibrujących do zagęszczania betonu

  • Wibratory powierzchniowe zbudowane są z płyty stalowej (około 50 na 50 centymetrów) i wirującego silnika, który wywołuje drgania płyty prostopadłe do powierzchni mieszanki. Urządzenia te stosuje się do elementów płytkich i o dużych powierzchniach oraz mieszanek plastycznych. Obszar ich oddziaływania sięga około dwudziestu centymetrów. Zagęszczanie betonu przeprowadzane jest przez przesuwanie wibratora po powierzchni mieszanki z prędkością pięciu dziesiątych do jednego metra na minutę, w taki sposób, aby kolejne pasy zachodziły na siebie na dziesięć do dwudziestu centymetrów.
  • Wibratory przyczepne oddziałują na mieszankę betonową poprzez deskowanie. Deskowanie to najczęściej drewniana forma, dzięki której można nadać kształt mieszance betonowej. Czas potrzebny na zagęszczenie betonu to kilka minut. Dla grubszych elementów należy stosować urządzenia o większej amplitudzie, która jest wielkością określającą największe wychylenie z położenia równowagi elementu drgającego.
  • Wibratory wgłębne stosowane są do elementów o niedużej powierzchni, głównie do mieszanek betonowych o konsystencji półciekłej. Ze względu na rodzaj kształtu końcówki dzielimy je na: mieczowe, igłowe i buławowe. Wibratory mieczowe i igłowe stosuje się jedynie przy gęstym zbrojeniu, które stanowią elementy stalowe wkładane do betonu. Urządzenie wibrujące w żadnym wypadku nie może dotykać zbrojenia, ponieważ drgania w prętach spowodują rozkład mieszanki betonowej na elementy składowe. Szacuje się, że efektywny promień działania wibratora do betonu to około osiem do dziesięciu centymetrów. Urządzenie powinno wnikać w warstwę mieszanki betonowej na około pięć centymetrów.

Ocena efektywności procesu zagęszczania
Jeżeli po zanurzeniu wibratora nie nastąpiło uplastycznienie się mieszanki betonowej to znaczy, że należy zastosować wibrator o wyższej amplitudzie. W przypadku, gdy wokół wibratora zaczyna zbierać się woda należy zastosować urządzenie o mniejszej amplitudzie. Taka sytuacja może doprowadzić do rozsegregowania się mieszanki betonowej. Oznaką dobrego zagęszczenia mieszanki betonowej jest ustanie wydzielania się pęcherzyków powietrza na jej powierzchni. Skuteczność procesu wibrowania zależy zatem od rodzaju mieszanki betonowej, a także użytego wibratora do betonu i jego parametrów.