Wielka Piramida Cheopsa - w hołdzie faraonowi

Wielka Piramida Cheopsa powstała ponad cztery tysiące lat temu, jest dziełem idealnym i z tego powodu do dziś stanowi zagadkę dla wielu jej badaczy.

Wielka Piramida Cheopsa stanowi dziś wizytówkę Egiptu i główny punkt w programie wycieczek zagranicznych. Łatwo ją rozpoznać pośród pozostałych piramid, gdyż znacznie nad nimi góruje. W pobliżu usytuowany jest zagadkowy Sfinks, który wraz z kompleksem piramid umieszczony został na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 • O przyczynach budowy Wielkiej Piramidy Cheopsa
  Współcześnie przyjmuje się, że starożytni wznosili piramidy, by móc w nich pochować czołowe osobistości w państwie, w tym faraonów i ich małżonki. Co jednak dziwne, podczas pierwszych badań (w IX wieku n. e.) przy tej piramidzie nie znaleziono w niej ani jednego zmumifikowanego ciała. Wielka Piramida Cheopsa przypuszczalnie została zbudowana około 2560 r. p. n. e. ku chwale faraona Chufu, czyli Cheopsa. Znajduje się ona w pobliżu egipskiej stolicy, Kairu, w niewielkim mieście - Gizie. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się dwie mniejsze piramidy - Chefrena i Mykerinosa. Z tej grupy budowli to właśnie Wielką Piramidę Cheopsa jeszcze w starożytności uznano za najwspanialszą i zaliczono ją do Siedmiu Cudów Świata.
   
 • Budowa Wielkiej Piramidy Cheopsa
  Piramidę wzniesiono na specjalnie do tego przygotowanym terenie, który został w tym celu sztucznie wyrównany. Już Herodot w "Dziejach" wspominał o tym, że do budowy zatrudniono setki tysięcy robotników, którzy pracowali przy niej bezustannie. Tysiące z nich przypłaciło budowę życiem. W obecnym kształcie piramida ma 137 metrów wysokości, przy czym wiadomo, że była wyższa. Wyliczono, że masa Wielkiej Piramidy Cheopsa wynosi w przybliżeniu 6 milionów ton, co czyni ją najcięższą budowlą na świecie. Poszczególne bloki, z których została zbudowana ważą od 2,5 tony do nawet 15 ton, co wyjaśnia dużą śmiertelność ludzi pracujących przy jej wznoszeniu. Boki piramidy są dokładnie zorientowane na poszczególne strony świata. Każdy z nich ma długość 137 metrów, razem tworzą podstawę w kształcie niemal idealnego kwadratu. Precyzja, z jaką dokonywano pomiarów zadziwia współczesnych naukowców.
   
 • Wielka Piramida Cheopsa współcześnie
  Przez 3,5 tysiąca lat nikt nie śmiał wejść do wnętrza piramidy, ludzie bali się klątwy rzuconej wskutek zakłócenia spokoju zmarłego faraona. Podaje się, że pierwszą osobą, która ośmieliła się tego dokonać, był Abd Allah al-Ma'mun. Spodziewał się znaleźć w niej liczne skarby. Od tego czasu coraz więcej ludzi interesowało się Wielką Piramidą Cheopsa. W XII wieku piramida została jednak dość znacznie zniszczona, częściowo zaczęto ją rozbierać a zdobyty materiał wykorzystywano na odbudowę Kairu. Dolną świątynię (Świątynię Sfinksa) odkopano dopiero w 1853 roku. Współcześnie znanych jest wiele teorii dotyczących Wielkiej Piramidy Cheopsa, są tacy którzy łączą ją z przepowiedniami Majów, ale i tacy, którzy doszukują się ingerencji obcych istot podczas jej budowy. Być może zagadki związane z tą budowlą nigdy nie zostaną wyjaśnione.