Wizyta u logopedy - pomoc dla dzieci z wadą wymowy

Wizyta u logopedy wspomoże rozwój mowy naszego dziecka, a dobrane przez specjalistę ćwiczenia oddechowe przyczynią się do poprawy artykulacji słów.

Tempo rozwoju mowy dziecka zależy w dużej mierze od uwarunkowań genetycznych. Dziecko z zaburzeniami wymowy albo poprawnie wymawia poszczególne słowa, ale nie potrafi zestawiać ich w logicznie brzmiące zdania lub odwrotnie - mówi niewyraźnie, ale prawidłowo dobiera wrażenia i konstruuje zdania. W obu przypadkach potrzebna jest wizyta u logopedy.

Przyczyny opóźnień w rozwoju mowy
U dzieci zdrowych przyczyną zaburzeń mowy mogą być nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej i narządów artykulacyjnych, wady w obrębie uzębienia, niekorzystne czynniki środowiskowe lub problemy ze słuchem. Dziecko, które ma problemy ze słuchem, nieprawidłowo odbiera i interpretuje wypowiadane słowa. Istnieje wiele przyczyn niedosłuchu u dzieci. Oprócz wad wrodzonych jego przyczyną może być nawracające zapalenie ucha środkowego. Opóźnienia w rozwoju mowy mogą być również następstwem innych opóźnień rozwojowych. Rozwój mowy zależny jest również od środowiska, w jakim wychowuje się dziecko. Jeśli podlega ono właściwej stymulacji, ma większe szanse na to, by jago rozwój artykulacji przebiegał szybciej i sprawniej.

Na co zwrócić uwagę
Jeśli naszym zdaniem dziecko nie osiąga odpowiednich dla jego wieku wyznaczników w nauce mowy, warto zwrócić na to uwagę lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o skierowanie na leczenie specjalistyczne. Wykrycie wad wymowy we wczesnej ich fazie daje większe szanse na ich skorygowanie i uniknięcie w przyszłości problemów z nauką. Istnieje wiele objawów świadczących o tym, że rozwój mowy naszego dziecka nie przebiega prawidłowo. Jeśli dziecko w wieku 2-3 lat potrafi powtarzać tylko dźwięki mowy, nie wypowiada jednak słów i zdań, powtarza tylko niektóre dźwięki lub słowa lub jego głos jest zniekształcony i trudno zrozumieć jego mowę, warto porozmawiać z logopedą. Podobnie, gdy dziecko używa mowy jedynie do komunikowania swoich najważniejszych potrzeb lub nie potrafi wykonać najprostszych poleceń.

Wizyta u logopedy
Jeśli lekarz dojdzie do wniosku, że nasze powody do niepokoju były słuszne, skieruje dziecko do logopedy. Jeśli wskazana będzie terapia, także rodzice powinni wziąć w niej czynny udział. Dzięki temu zaproponowane przez specjalistę ćwiczenia będą mogli powtarzać w domu. Warto poznać i zrozumieć sposoby stymulacji nauki mowy u dzieci. Aby postawić odpowiednią diagnozę i dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń lekarz posługuje się kwestionariuszami, testami i różnego rodzaju skalami. Używa do tego również audiometrów, magnetofonów, aparatów słuchowych. Dla dziecka wizyta u logopedy może być świetną zabawą. Podczas spotkania terapeuta korzysta ze schematów głosek, zbiorów wyrazów i zdań, wierszyków, zgadywanek, rymowanek, piosenek i opowiadań. W przypadku najmłodszych dzieci w trakcie terapii wykorzystuje także zabawki. Wizyta u logopedy nie może być dla dziecka nudna. Dzięki temu, nauka poprzez zabawę przynosi największe efekty.