Wybór studiów a perspektywa zatrudnienia

Perspektywa zatrudnienia po ukończeniu studiów będzie korzystna, jeśli wybierzesz kierunek zamawiany, studia na renomowanej uczelni lub za granicą.

Zdobycie wykształcenia wyższego i uzyskanie tytułu ukończenia studiów niestety nie gwarantuje zdobycia pracy. Uczelnie prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych możliwości studiowania - niestety, nie zawsze ich oferty dopasowane są do zapotrzebowania rynku pracy. Młodzi ludzie są często zawiedzeni i sfrustrowani, gdyż niejednokrotnie nawet posiadanie dwóch dyplomów nie pomaga. Warto więc jeszcze przed rozpoczęciem edukacji w szkole wyższej zastanowić się, jakie studia wybrać, aby zapewnić sobie atrakcyjną perspektywę zatrudnienia, wysokie zarobki i godny byt.

 

 

  • Kierunki zamawiane
    W 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło w życie program, który ma na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych na polskich uczelniach. Ministerstwo dofinansowuje kierunki, na które zazwyczaj jest niewielu chętnych, zaś w gospodarce jest zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin. Są to przede wszystkim kierunki politechniczne, takie jak fizyka techniczna, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska i tym podobne. Edukacja na tych kierunkach ma cały szereg zalet: wysokie stypendia (wynoszące 1000 zł miesięcznie), możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach doszkalających między innymi z matematyki i fizyki, języka angielskiego, kursach komputerowych. Studenci mogą także brać udział w kursach, umożliwiających im zdobycie kwalifikacji i uprawnień zawodowych już w trakcie studiów. Oprócz tego ukończenie tych kierunków wiąże się z atrakcyjnymi perspektywami zatrudnienia, gdyż polski rynek pracy przepełniony jest osobami z wykształceniem humanistycznym, natomiast brak jest specjalistów zajmujących się naukami ścisłymi. Informacje o tym, jakie w danym roku obowiązują kierunki zamawiane można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
  • Renomowane uczelnie
    Dyplom z pieczątką znanej, renomowanej uczelni, to oczywiście bardzo ważny atut dla każdej osoby poszukującej pracy. Pracodawcy zazwyczaj zwracają uwagę na to, jaką uczelnię kończył kandydat na pracownika. Większe szanse na otrzymanie wymarzonej pracy mają osoby studiujące dziennie niż zaocznie, absolwenci szkół państwowych są postrzegani korzystniej niż absolwenci szkół prywatnych. Wśród absolwentów szkół państwowych zaś największe szanse mają ci, którzy mogą pochwalić się ukończeniem studiów na uczelniach otrzymujących wysokie oceny w rankingach. Warto jednak pamiętać, że studiowanie na mniej znanej uczelni nie przekreśla możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy. Bardzo dużo bowiem zależy od osobistego zaangażowania studenta i jego własnego wkładu w zdobycie jak najlepszej edukacji.
  • Studia zagraniczne
    Jeżeli mamy taką możliwość warto rozważyć podjęcie studiów poza granicami naszego państwa. Edukacja na zachodzie Europy czy też w Stanach Zjednoczonych, poza tym, że bardzo wysoko oceniana przez pracodawców, daje także możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu znajomości obcego języka. Perspektywa zatrudnienia na wybranym stanowisku w Polsce jest z całą pewnością korzystniejsza dla osób posługujących się biegle językiem obcym i mogących się szczycić posiadaniem dyplomu ukończenia uczelni zagranicznej. Zazwyczaj wiąże się z bardziej atrakcyjnymi ofertami pracy, wyższymi zarobkami i większą możliwością rozwoju zawodowego.