Wymiana studencka: ERASMUS

Jeśli rozważamy skorzystanie z wymiany studenckiej Erasmus, warto wiedzieć z jakimi kosztami trzeba się liczyć i na jaki okres czasu możemy wyjechać.

Wymiana studencka Erasmus to program działający już wiele lat, a Polska bierze w nim udział od roku 1998. W obecnej chwili zrzesza trzydzieści państw, w tym aż 27 jest członkami Unii Europejskiej. Program ten oferuje bardzo dużo korzyści głównie dla studentów, ale także samym uczelniom oraz ich pracownikom. Uczestnicy korzystający z programu wymiany studenckiej Erasmus mają szanse rozszerzać swoje horyzonty poprzez poznawanie kultur innych narodowości a przede wszystkim szlifować języki obce. To także nawiązanie nowych znajomości i kontaktów, które w przyszłości mogą okazać się pomocne w rozpoczęciu pracy za granicą.

Jak ubiegać się o uczestnictwo w programie?
Wymiana studencka Erasmus oferuje dwa rodzaje wyjazdów – można odbyć za granicą część studiów lub praktykę. Aby ubiegać się o udział w programie, należy być studentem (studia licencjacie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów. Wydział, na którym studiujemy musi ponadto współpracować w ramach programu z zagranicznymi uczelniami lub instytucjami. O dokładnych zasadach kwalifikacji studentów należy dowiedzieć się na swojej uczelni. Każda z uczelni biorąca udział w programie, pozyskała fundusze na organizację programu i w związku z tym sama prowadzi rekrutację, ustala kryteria wyboru uczestników i wypłaca stypendia.

Na jak długo można wyjechać i ile to kosztuje?
Wyjazd w ramach wymiany studenckiej Erasmus może trwać od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego, jednak zawsze powinien być to zamknięty okres, np. semestr. Minimalny okres praktyki to również trzy miesiące, jednak odbywać ją możemy nieco dłużej, bo 12 miesięcy.
W ramach wyjazdu uczestnicy mogą również korzystać z intensywnych kursów językowych. Kursy te tyczą się języków rzadziej używanych jak np. niderlandzki, chorwacki czy czeski.
Za sam wyjazd na wymianę studencką Erasmus uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. Ponadto organizator wyjazdu powinien zapewnić możliwość zakwaterowanie oraz wyżywienie na stołówce studenckiej, które już są płatne. W zależności od kraju wyjazdu, miesięczne koszty utrzymania są różne, na przykład dla Niemiec to około 500 euro. Należy pamiętać, że to tylko koszty podstawowe, czyli zakwaterowanie, wyżywienie oraz bilety komunikacji miejskiej. Na pokrycie tych kosztów, a przynajmniej większej ich części studenci otrzymują stypendium. Oczywiście podczas pobytu na wyjeździe student może poszukać dodatkowego źródła dochodu, na przykład dorywczej pracy.