Wyposażenie terrarium dla żółwia

Żółwie stają się coraz popularniejszymi zwierzętami domowymi, należy jednak pamiętać, że wyposażenie terrarium dla żółwia musi spełniać określone warunki.

Żółwie przetrzymywane w domach są gadami o lądowym lub ziemnowodnym trybie życia. W zależności od gatunku wyposażenie terrarium dla żółwia musi spełniać określone warunki. Generalnie należy dążyć do jak najwierniejszego odwzorowania warunków środowiska, w którym dany gatunek bytuje na wolności. Istnieją jednak generalne zasady, które są niezmienne niezależnie od gatunku żółwia.

Terrarium
Minimum stanowi obszar, na którym zwierzę jest w stanie się swobodnie obracać i przemieszczać między strefą chłodną a ciepłą. Żółwie są zwierzętami zmiennocieplnymi. Oznacza to, że regulują temperaturę swojego ciała wyłącznie dzięki temperaturze otoczenia. Dlatego należy zróżnicować temperaturę w terrarium tak, by zwierzę samodzielnie decydowało czy potrzebuje schłodzenia, czy ogrzania. Do wyściełania terrarium można użyć ręczników papierowych lub sztucznej murawy, którą należy regularnie myć i dezynfekować. Jako materiał wyściełający można stosować granulat z lucerny. Unikać należy piasku, żwiru, wiórów drzewnych, łupin orzechów włoskich, mchu, kociego żwirku. Nie można zapomnieć o wyposażeniu terrarium w kryjówkę. Cykl dobowy żółwia powinien obejmować 12-godzinny dzień świetlny i tak samo długą noc.

Ogrzewanie
W terrarium z jednej strony powinno być ciepło, a z drugiej chłodno, aby zwierzę mogło regulować swoją temperaturę według potrzeby. W zimniejszej części zalecana temperatura to 21-23 stopni Celsjusza, w cieplejszej 32-35 stopni. Źródłem ciepła może być żarówka o mocy 100 W z kloszem odbijającym światło. Powinna ona być umieszczona na zewnątrz terrarium ponad jednym z jego końców.

Promieniowanie UV
Jest ono źródłem witaminy D3 i poprawia dobrostan gada. Powinno stanowić obowiązkowe wyposażenie terrarium dla żółwia. Żarówka UV musi emitować promieniowanie UVB o długości fali 290-320 nanometrów. Należy ją umieścić na wysokości 15-30 cm od ciała zwierzęcia. Między żarówką a zwierzęciem nie powinny się znajdować żadne bariery typu plastik czy szkło.

Woda
Niezbędne wyposażenie terrarium dla żółwia ziemnowodnego stanowi sadzawka. Powinna ona umożliwiać zwierzęciu łatwe wchodzenie i wychodzenie z niej. Zbiornik powinien mieć zróżnicowaną głębokość. Maksymalna głębokość powinna wynosić wysokość zwierzęcia plus przynajmniej 3 cm. Sadzawka musi być na tyle duża, aby zwierzę mogło się w niej swobodnie obrócić. W przeciwnym przypadku może się utopić. Pozostałe wyposażenie terrarium dla żółwia to poidło i stabilne miseczki na karmę. Reszta jest kwestią gustu i upodobań hodowcy.