Pomysły na zabawy edukacyjne w przedszkolu

Zabawy edukacyjne stanowią ważny element w nauczaniu i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym.

Zabawy edukacyjne w przedszkolu są ważnym punktem w realizacji podstawy programowej i oskonale urozmaicają zajęcia. Pomysłów na zabawy edukacyjne jest bardzo dużo, a każda taka zabawa zawiera wartościowe treści. Rozwijają inwencję, kreatywność i wyobraźnię twórczą. 

 

 

  • Znaczenie zabaw edukacyjnych w rozwoju dziecka

Ciekawe zabawy pozwalają dzieciom dobrze się rozwijać, mają pozytywny wpływ na ich sferę emocjonalną. Wesołe gry językowe, opowiadania i zabawy edukacyjne kształcą mowę, wzbogacają słownik i przygotowują do nauki czytania oraz pisania. Wszystkie rodzaje zabaw, z jakimi styka się przedszkolak, dostarczają mu przyjemności i oddziaływują na jego osobowość. Dzięki działalności zabawowej małe dziecko rozwija się wszechstronnie na wielu płaszczyznach: fizycznej, moralno-społecznej oraz intelektualno-poznawczej. Podczas zabaw przedszkolak zdobywa pierwsze informacje o świecie, nieustannie wbogaca swoją wiedzę i mowę, potrafi wyrazić własne uczucia i marzenia, a także utrwala nabyte już sposoby myślenia. Zabawa z rówieśnikami uczy współżycia w grupie, określonych norm zachowania, dzielenia się z innymi, przyjaźni i empatii. Wchodzenie w relacje z innymi dziećmi przyczynia się do rozwoju zachowań prospołecznych, zdyscyplinowania, odpowiedzialności, umiejętności współpracy i kompromisu.

 

  • Gry i zabawy edukacyjne 

Zabawy edukacyjne są dla dziecka nie tylko chwilą radości, ale przede wszystkim uczą i dostarczają różnorodnych treści w sposób nieskomplikowany i prosty.
Jedną z ciekawszych zabaw dydaktycznych jest zabawa " Płyną statki Wisłą i Odrą". Kształtuje ona postawę ciała. Dzieci są ustawione w dwóch rzędach, tworzą Wisłę i Odrę. Rzędy przekazują sobie piłkę i wygrywa ten rząd, ktory jest szybszy. Wartościowe są ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę, a polegające na nazywaniu części ciała. Niezbędnym rekwizytem jest duże lustro, w którym widać całą sylwetkę dziecka. Nauczyciel prosi dziecko o wskazywanie części ciała na sobie i w lustrze. W celu kształcenia słuchu mownego można zastosować zabawę stymulującą rozwój języka " Tajemniczy język". Główna zasadą jest dodawanie "al" do wyrazów zakończonych spółgłoską i "la" do wyrazów zakończonych samogłoską. Popularną grą rozwijającą zmysł dotyku, wyobraźnię przestrzenną i słownictwo jest "Tajemniczy woreczek". Dziecko wkłada rękę do woreczka i dotykiem bada przedmiot, stara się odgadnąć jego nazwę. Woreczek przekazuje kolejnemu graczowi. Świetną zabawą językową jest "Krążące zdanie". Jest to zabawa, która pomaga ćwiczyć wybrane struktury zdaniowe, integruje grupę, pozwala zwiększyć pewność siebie. Nauczyciel podaje uczestnikom zdanie do dokończenia.