Zalety i wady współzawodnicta w pracy

Współzadownictwo w pracy jest przyczyną wzrostu efektywności pracy, zwiększenia tempa wykonywania zleceń, ale i powstawania spięć między współpracownikami.

Współzawodnictwo w pracy to jedno z najbardziej popularnych zjawisk we współczesnym biznesie. Występuje ono w wielkich korporacjach, ale coraz częściej już można je dostrzec również w małych przedsiębiorstwach. Z jednej strony potęguje ono zaangażowanie w pracę, z drugiej natomiast ma wiele negatywnych skutków, często nie do przewidzenia.

Współzawodnictwo w pracy - zalety tego zjawiska

Współzawodnictwo w pracy posiada wiele zalet. Zwiększa aktywność poszczególnych jednostek - pracowników. Wzrasta poziom ich zaangażowania w pracę. Zwiększa się tym samym efektywność pracy, ponieważ pracownicy prześcigają się w pomysłach, rozwiązaniach, propozycjach. Powstają dzięki temu lepsze projekty, produkty, powstaje ich znacznie więcej w znacznie krótszym czasie. Zjawisko to często jest sztucznie napędzane przez osoby decydujące - skracają oni czas na przygotowania, proponują nagrody finansowe, czasami awanse. Dzięki tego typu motywacjom, niewielkim kosztem uzyskuje się dużo lepszy efekt końcowy prac. Współzawodnictwo w pracy potęguje również chęć dokształcania, stąd wzrasta poziom wykształcenia zatrudnianych pracowników. Decydują się oni na rozwijanie własnych umiejętności, aby w efekcie okazać się lepszymi od współpracowników.

Współzawodnictwo w pracy - wady zjawiska

Choć może się wydawać, że zjawisko współzawodnictwa występujące w firmach powoduje potencjalny wzrost efektywności, to jednak ma ono tyle samo wad, co zalet. O tym czy warto ryzykować - podjudzając ten proces - decydują właściciele korporacji. Często jednak wybierają oni najprostszą drogę, mianowicie ignorowanie problemu. Mimo tego, współzawodnictwo w pracy faktycznie można określić mianem problemu. Od lat psychologia przytacza argumenty potwierdzające fakt, że to podczas pracy zespołowej powstają najlepsze pomysły i dopiero pełna współpraca wielu specjalistów przynosi oczekiwane efekty. Rezygnując z tej formy pracy ogranicza się możliwości rozwoju firmy. Często bowiem praca wykonana przez jedną osobę o konkretnych kwalifikacjach, nie jest tak wartościowa jak praca dobrze dobranej grupy specjalistów. Współzawodnictwo w pracy powoduje również pogorszenie się kontaktów między pracownikami. Tworzą się spięcia, problemy, a brak kompromisów, umiejętności dyskusji i doboru rozwiązań, powoduje, że na długi czas pozostają one nierozwiązane. Wpływa to niekorzystnie na samopoczucie pracowników, a co za tym idzie - przeszkadza w pracy oraz prowadzi do poważnych problemów, takich jak wyobcowanie, wzmożone poczucie stresu, czy też depresja.