Zasady bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami

Fajerwerki to nieodłączny element każdego Sylwestra, należy jednak pamiętać o odpalaniu ich z ostrożnością i w bezpiecznym miejscu.

Niemal każdy czeka na sylwestrowe fajerwerki, wystrzelone o północy. Nie każdy jednak przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nieumiejętne używanie materiałów pirotechnicznych co roku prowadzi do wielu wypadków. Jedną z najważniejszych rzeczy jest zakup sztucznych ogni wyłącznie w sklepach lub punktach sprzedaży, posiadających zezwolenie na sprzedaż artykułów pirotechnicznych.

 

Zachowajmy szczególną ostrożność

 

Nieumiejętne i bezmyślne korzystanie ze sztucznych ogni może doprowadzić do poparzeń, utraty wzroku lub trwałego kalectwa. Zanim odpalimy fajerwerki, konieczne jest dokładne zapoznanie się z instrukcją na opakowaniu. Warto też zwrócić uwagę na polski atest oraz ich termin ważności, przeterminowane mogą być naprawdę niebezpieczne. Musimy pamiętać o zachowaniu ostrożności, zatem najlepiej sztuczne ognie odpalać w miejscu, w którym nie narazimy innych osób na ewentualne urazy. Nie należy zatem używać fajerwerków w zamkniętych pomieszczeniach, nie wolno też odpalać ich z okien, balkonów czy dachów pokrytych papą oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Szczególnie nie powinno się zapalać ich na terenie osiedli mieszkaniowych oraz w pobliżu budynków gospodarczych. Ustawmy petardy tak, by nie celowały bezpośrednio w ludzi, domy, samochody, bowiem mogłoby to przynieść marne w skutkach konsekwencje. Dobrym rozwiązaniem jest też trzymanie w pobliżu gaśnicy lub wiaderka z piaskiem. Warto również ochronić oczy, na przykład okularami spawalniczymi oraz zadbać o ochronę rąk, zakładając rękawiczki. Zadbajmy również o bezpieczeństwo dzieci, nie powinny one znajdować się w pobliżu odpalanych fajerwerków. Ważne również, by zabezpieczyć sztuczne ognie i schować je w bezpiecznym miejscu. Często bowiem mają kolorowe opakowania, przez co najmłodsi mogą pomylić je z zabawkami.

 

Zasady odpalania fajerwerków

 

Pamiętajmy, aby natychmiast po zapaleniu lontu oddalić się na bezpieczną odległość, czyli co najmniej na kilka metrów. Ważne również, by nie zbliżać się do fajerwerków, które nie odpaliły, gdyż w każdej chwili mogą wybuchnąć. Możemy uznać je za bezpieczne mniej więcej po 20 minutach, po upływie tego czasu zasypmy je piaskiem. Nawet jeśli mamy do czynienia z niewypałem, pod żadnym pozorem nie odpalajmy go ponownie. Nie powinniśmy również odpalać petard w rękach, natomiast fajerwerki lecące do góry, najlepiej wsadzić w butelkę. W żadnym wypadku nie wbijajmy ich w ziemię. Natomiast w przypadku petard hukowych, których odpalenie wiąże się z potarciem zapalnika o pudełko zapałek, należy jak najszybciej odrzucić ją na bezpieczną odległość, zaraz po odpaleniu. Jeśli petarda nam się złamie, nie próbujmy odpalać jej ponownie. Nie zapalajmy też petard, które mają mniej niż 5 centymetrów lontu, mogą zbyt szybko wystrzelić, narażając nas na przykre konsekwencje. Powinniśmy używać długich zapałek, użycie zapalniczki nie jest najlepszym pomysłem. Pod żadnym pozorem nie wolno też rozbierać ani przerabiać sztucznych ogni. Należy również pamiętać, że fajerwerki powinny być odpalane wyłącznie przez osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu.