Zasady gry w badmintona - krótki opis

Rozmiar rakietki i boiska, ilość piórek w lotce i zachowanie zawodników są regulowane przez zadady badmintona, ale każdy może świetnie bawić uprawiając ten prosty sport!

Badminton jest grą znaną i popularną na całym świecie. Jej pochodzenie nie jest jasne, jednak wiadomo z pewnością, iż posiada ona wielowiekową tradycję. Dawniej nie używano rakiet, a lotkę, będącą najczęściej owocem ozdobionym naturalnym piórem, odbijano dłońmi. W Polsce badminton pod nazwą wolant pojawił się już w XVIII wieku. Dowodem na to jest obraz nadwornego malarza księcia Augusta II, przedstawiający czteroletniego księcia z rakietką i lotką piórkową. Obecnie zasady badmintona reguluje Międzynarodowa Federacja Badmintona, do której należy PZBad, czyli Polski Związek Badmintona.

 

  • Niezbędne wyposażenie
    Nieodłącznym elementem badmintona są rakietki. Ich długość nie może przekroczyć 68 centymetrów długości, zaś pole naciągu musi mieć do 280 milimetrów długości i 220 szerokości. Za jego pomocą odbijamy lotkę składającą się z 16 naturalnych bądź syntetycznych piórek. Masa lotki waha się od 4,7 do 5,5 grama. Siatka, rozgraniczająca pole gry ma szerokość 76 centymetrów i jest zawieszona na wysokości 152 centymetrów. Gra toczy się na boisku o długości 13,4 metra i szerokości 6,1 metra.
  • Rozgrywka
    Po ustaleniu, na przykład w drodze losowania, osoby rozpoczynającej grę następuje pierwszy serwis. Według zasad badmintona serwujący nie może odrywać stóp od pola gry, lotka musi znajdować się poniżej jego talii, a rakieta poniżej jego dłoni. Wyklucza to wszelkie, typowe na przykład dla tenisa serwy z wyskoku. Należy pamiętać, iż serwujący i odbierający stoją po przeciwnej stronie boiska, po przekątnej, w obrębie pola gry  - zabronione jest następowanie na linie. Zarówno w czasie serwisu, jak i podczas rozgrywki lotka może dotykać siatki. Gracz posiadający zerową lub parzystą liczbę punktów serwuje z prawej strony boiska, natomiast ten z nieparzystą – po lewej. Punkty zdobywa wyłącznie serwujący. Jeśli popełni on błąd - lotka upadnie na jego polu gry lub poza polem gry przeciwnika, następuje zmiana serwującego.
  • Punktacja
    Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów. Set zostaje wygrany przez stronę, która jako pierwsza uzyska 21 punktów. Wyjątkiem od tej reguły są następujące sytuacje: jeśli gracze uzyskają remis po 20 punktów to wygrywa gracz, który zdobędzie przewagę dwóch punktów, jeśli zaś dochodzi do remisu 29:29 seta wygrywa strona, która jako pierwsza zdobędzie 30 punkt. Nieskomplikowane zasady badmintona pozwalają wszystkim cieszyć się tą wspaniałą rozrywką.