Zawody medyczne: prognozy dla studentów

Kariera w zawodzie medycznym to wyzwanie, ale kto mu podoła osiągnie wiele korzyści

Nie od dzisiaj wiadomo, że lekarz z głodu nie zginie. W wyniku przemian gospodarczych i społecznych już nie tylko lekarze, ale wszyscy pracownicy wykonujący zawody medyczne znajdą solidne zatrudnienie na rynku usług. W najbliższych latach branża medyczna będzie przeżywać swój rozkwit. Już teraz określa się około 25-procentowy deficyt pracowników w zawodach medycznych. Szacując obecny poziom liczby studentów luka ta będzie stopniowo wypełniana, jednakże osoby kształcące się w tej dziedzinie nie powinny narzekać na brak zatrudnienia. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami w najbliższych latach będą pielęgniarki. Również asystenci stomatologiczni i protetycy nie będą narzekać na brak zajęcia. Osoby reprezentujące zawody medyczne mogą spodziewać się wzrostu zarobków i atrakcyjnych pakietów socjalnych, bowiem firmy zauważają już brak wykwalifikowanych pracowników i proponują kandydatom bardzo atrakcyjne warunki.

Zarabiać można już podczas nauki
Wiele osób uważa naukę na kierunkach medycznych za kosztowną i rezygnuje z niej przed złożeniem podania na uczelnię. Tymczasem niejeden student farmacji czy kosmetologii finansuje zajęcia z płatnych praktyk, lub pracy w firmach farmaceutycznych. Instytucje te z chęcią zatrudniają studentów ostatnich semestrów kierunków medycznych. Ambitne osoby, dla których ważny jest prestiż przyszłego pracodawcy, zainteresuje na pewno bogata oferta stażów w renomowanych firmach z branży medycznej. Wiadomo bowiem, że pierwsza praca w znanym i cenionym koncernie może diametralnie zaważyć na całej dalszej karierze. Dla studentów kierunków medycznych ze zdolnościami lingwistycznymi organizowane są praktyki wakacyjne w wielu krajach Europy, między innymi w domach opieki na terenie Anglii czy Niemiec.

Zawody medyczne wymagają predyspozycji
Tegoroczni i przyszli absolwenci szkół średnich powinni również zainteresować się mniej popularnymi kierunkami niż medycyna czy pielęgniarstwo. Zmiany demograficzne, a głównie coraz większy odsetek ludzi w podeszłym wieku kreuje zapotrzebowanie na takie zawody medyczne jak: ratownicy medyczni czy opiekunowie osób starszych. Trzeba jednak pamiętać, że do wykonywania takiej pracy potrzebne są uwarunkowania psychiczne a niekiedy fizyczne. Widać to na przykładzie fizjoterapeutów. Fizjoterapeuta to specjalista eliminujący lub zahamowujący procesy chorobowe i ich skutki poprzez ćwiczenia ruchowe. Musi odznaczać się cierpliwością, odpornością na stres, dużą wrażliwością i kulturą osobistą. Nie może postępować schematycznie, ponieważ każdy pacjent wymaga innego podejścia. Dodatkowo fizjoterapeuci muszą posiadać wysoką sprawność fizyczną i siłę, aby skutecznie prowadzić rehabilitację.