Zdrada małżeńska

Rodzaje zdrady małżeńskiej, warunki uznania, jej, jako przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i w efekcie tego- przyczyny rozwodu.

Zdrada małżeńska jest w Polsce jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów, przyczyną rozkładu w związku małżeńskim wzajemnego zaufania i uczuć dotychczas łączących dwoje ludzi. Może, lecz wcale nie musi stać się przyczyną rozwodu. A uzyskanie odpowiedzi na pytanie kiedy zdradzamy nie jest w cale takie jednoznaczne i proste.

Czym jest zdrada małżeńska?

Zdrady małżeńskiej w najczęstszym jej wymiarze, dopuszcza się małżonek, który odbywa stosunek seksualny z osobą trzecią, tak też rozumie zdradę małżeńską prawo rodzinne. Niewielu z Nas wie jednak, iż taką zdrady małżeńskiej dopuszcza się małżonek, który stwarza pozory zdrady, wytwarza okoliczności sprzyjające zdradzie małżeńskiej, a także postępuje jednoznacznie sprzecznie z przyjętymi kodeksami moralno- etycznymi, których łamanie, burzy wytrwale budowany związek małżeński. Mając więc to na uwadze, możemy jako przykłady zdrady małżeńskiej podać całowanie się małżonka z osobą trzecią, niewinne z pozoru „flirtowanie” a nawet wyznania miłości. W takich przypadkach, zdradzony małżonek, może więc oskarżyć zdradzającego współmałżonka, o zburzenie uczuć i wzajemnych więzi emocjonalnych które do tej pory ich łączyły. Ten typ zdrady małżeńskiej, tak samo źle wpływa na „zdrowie” związku małżeńskiego i tak samo może być przyczyną rozwodu.

Zdrada małżeńska a Sąd rodzinny

Sąd rodzinny orzeknie rozwód, tylko wtedy kiedy uzna, że związek małżeński rozpadł się w sposób zupełny i trwały. Jeśli, sąd zauważy, iż istnieje nadzieja, na odbudowanie relacji i uczucia między małżonkami, może na przykład, zadecydować o tymczasowej separacji. Orzeczenie rozwodowe nie będzie mieć również miejsca, jeżeli sąd uzna, że rozwód wpłynie źle na małoletnie dzieci małżonków. Co ciekawe, wydawać by się mogło, że nie ma gorszego „zamachu” na związek małżeński niż właśnie zdrada małżeńska, i że uzyskanie rozwodu to tylko kwestia czasu. Nie ma nic bardziej mylnego. Nie każda sprawa rozwodowa, w której powodem rozwodu jest zdrada małżeńska, kończy się orzeczeniem rozwodu. Musimy także pamiętać, że musimy w sądzie udowodnić, czy tez udokumentować zdradę małżonka. Ważną rzeczą jest także, że jeśli zdrada małżeńska wystąpiła wcześniej, w przeszłości, a pomimo to, małżonek zdradzony, wiedząc o niej, postanowił trwać dalej w związku małżeńskim, to w przyszłości nie będzie możliwości wskazania zdrady małżeńskiej jako przyczyny rozpadu małżeństwa, a w efekcie czego, nie będzie ona mogła być przyczyna uzyskania rozwodu.