Zespół alienacji rodzicielskiej - objawy i pomoc

Zespół alienacji rodzicielskiej jest wynikiem walki o dziecko w sądzie, występuje w trzech stopniach nasilenia, a najskuteczniejszą metodą pomocy jest terapia rodzinna.

Zespół alienacji rodzicielskiej jest efektem zachowań rodzicielskich związanych z korzystaniem z obecnych rozwiązań prawnych, takich jak rozprawy o przyznanie opieki nad dzieckiem czy rozprawy rozwodowe. Przytaczając wypowiedź amerykańskiego psychologa sądowego, zespół ten to zbiór zachowań świadomych lub nieświadomych, które wywołują zaburzenia w emocjonalnych relacjach pomiędzy dzieckiem, a rodzicem.

 

 

  • Stopnie nasilenia

Występuje kilka stopni nasilenia zespołu alienacji rodzicielskiej: łagodny, nasilony oraz ciężki. W pierwszym przypadku mogą występować pewne próby wpłynięcia na dziecko ze strony rodzica, jednak nie mają one większego wpływu na relację z rodzicem alienowanym. Stopień nasilony objawia się niechęcią dziecka do drugiego rodzica oraz rosnącej do niego niechęci. Natomiast ostatni ze stopni wiąże się już zwykle z jawną nienawiścią do rodzica odrzuconego.

 

  • Objawy

Głównym objawem zespołu alienacji rodzicielskiej jest całkowite przyporządkowanie dziecka do rodzica, któremu sąd przyznał nad nim opiekę. Ponadto, pod jego wpływem dziecko oczernia rodzica odtrąconego oraz utrzymuje, iż samo podjęło decyzję o jego odrzuceniu. Nierzadko wszystko to przeradza się w realną nienawiść dziecka do rodzica, która stopniowo dotyka także osoby z dalszej rodziny, na przykład babcię i dziadka. Dodatkowo zespołowi alienacji rodzicielskiej towarzyszy szereg objawów wpływających negatywnie na zdrowie fizyczne dziecka, takich jak bezsenność, nadpobudliwość, a także permanentne bóle głowy i brzucha.

 

  • Następstwa

Zespół alienacji rodzicielskiej niesie za sobą mnóstwo długofalowych skutków, które utrudniają przyszłe życie dziecka. Już na początku zespół ten może wywołać szereg negatywnych zachowań, na przykład obniżoną samoocenę, depresję, agresję, a nawet skłonności samobójcze. W przyszłości z zespołem alienacji rodzicielskiej może być bardziej podatne na uzależnienia, mieć problemy z własną tożsamością, trudności w budowaniu intymnych związków, zaburzenia seksualne a nawet choroby psychiczne.

 

  • Pomoc

Naukowcy badający zespół alienacji rodzicielskiej sugerowali, aby rodzice
nie rezygnowali z kontaktów z dzieckiem, jednocześnie nie ujawniając swojej ewentualnej złości i zranień. Powinni także wywiązywać się z obietnic składanych dziecku, nie poddawali się presji fałszywych oskarżeń. Cała ich uwaga powinna być skoncentrowana na pozytywnych relacjach z dzieckiem. Ponadto odtrąceni rodzice powinni złożyć do sądu wniosek o nakazanie terapii rodzinnej. Psychologowie doradzają, aby osoby, które dziecko darzy szacunkiem interweniowały w tej sprawie. Może to być nauczyciel, duchowny czy członkowie rodziny. Te osoby powinny dostarczać dziecku pozytywne sygnały dotyczące alienowanego rodzica, aranżować z nim spotkania. Podejmując tego typu działania należy pamiętać o bezcelowości bezpośredniego apelowania do rozumu dziecka. Przekonujące,racjonalne twierdzenia w żaden sposób nie zmienią sposobu myślenia dziecka.