Zespół Downa u dzieci – co należy wiedzieć

Zespół Downa u dzieci to choroba genetyczna powodująca różnice w wyglądzie i rozwoju umysłowym, przez co chorzy wymagają specjalnej opieki i dużo wyrozumiałości.

Zespół Downa to choroba genetyczna, polegająca na wytworzeniu się w genotypie człowieka dodatkowego chromosomu 21. Ta mutacja powoduje wiele zmian, zarówno w wyglądzie jak i osobowości i rozwoju psychicznym dziecka. Dokładne przyczyny tej choroby nie są znane. Wiadomo jednak, że duże znaczenie ma wiek matki – im starsza jest kobieta zachodząca w ciążę, tym większe jest ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa.

 

 

  • Cechy charakterystyczne dzieci chorych

Dziecko z zespołem Downa można poznać po zmianach w jego wyglądzie. Występuje spłaszczenie części potylicznej czaszki lub małogłowie. Twarz jest szersza niż w przypadku zdrowych ludzi, nos bardziej spłaszczony i pomniejszony, usta wąskie i nieduże. Uszy umiejscowione są nieco niżej i są mniejsze w porównaniu do dzieci zdrowych. Charakterystyczną cechą są wąskie, nieco skośne oczy. Z powodu tej odmienności, zespół Downa był kiedyś nazywany mongolizmem. Dzieci dotknięte tą chorobą osiągają swój maksymalny wzrost w wieku około 15 roku życia i mieści się on w granicach 130 – 160 centymetrów. U niemowląt nie można dokładnie określić wymienionych cech fizycznych. Podejrzenie zespołu Downa określa się na podstawie wyglądu oczu oraz wiotkości mięśni noworodka. Dzieci z zespołem Downa bardzo często mają wrodzone wady serca oraz niedobór odporności, dlatego powinny być pod stałą opieką lekarską. Zaburzony jest także rozwój umysłowy.

 

  • Jak opiekować się dzieckiem z zespołem Downa

Dzieci chore na trisomię chromosomu 21. wymagają szczególnej opieki. W wieku niemowlęcym ważne jest, by dziecko odpowiednio stymulowało swoje mięśnie. Są one bardziej wiotkie niż u zdrowych niemowląt, dlatego tak ważne dla prawidłowego rozwoju fizycznego są ćwiczenia. Dorastające dzieci zazwyczaj trafiają do szkół specjalnych. Bardzo rzadko zdarza się, by uczyły się w szkołach publicznych ze względu na niepełnosprawność umysłową. Należy pamiętać o corocznych, kompleksowych badaniach wzroku, słuchu i serca dziecka. Zespół Downa powoduje też skłonność do otyłości, dlatego rodzice powinni szczególnie zadbać o zdrową dietę i odpowiednią porcję ruchu dla dziecka. Do 22. roku życia chorzy mogą uczęszczać na warsztaty terapii zajęciowej, gdzie nabywają przydatnych umiejętności, rozwijają swoje pasje i integrują się z innymi ludźmi. Dzieci z zespołem Downa są bardzo wrażliwe, dlatego potrzebują dużo miłości i czułości ze strony rodziców. Dzięki temu mimo swojej choroby będą czuły się potrzebne a ich uśmiech z pewnością wynagrodzi trudy opieki.