Znaczenie snów - przewodnik dla początkujących

Znaczenie snów bywa dosłowne lub symboliczne, a ich właściwe odczytanie zależy od wiedzy i wnikliwej analizy.

Znaczenie snów od wieków intryguje ludzi. Współczesna psychologia określa sen mianem "odmiennego stanu świadomości." Nie potrafi jednak dokładnie określić ani znaczenia, ani źródła snów.

 • Senniki
  Znaczenie snów opisują senniki. Można w nich odnaleźć najczęściej pojawiające się symbole oraz ich interpretacje. Każdy sen trzeba jednak interpretować oddzielnie, odnieść się do sytuacji śniącego oraz w odpowiedni sposób powiązać ze sobą pojawiające się elementy. Zawarty w senniku alfabetyczny wykaz haseł ma być jedynie wskazówką w odkryciu sensu snów.
 • Psychoanaliza
  Znaczenie snów może też polegać na halucynacyjnym spełnieniu skrywanych pragnień i popędów. Tego zdania był twórca psychoanalizy, wiedeński psychiatra Zygmunt Freud. Uważał, iż nasze wstydliwe pragnienia są w snach kodowane, aby przypadkiem nie przedostały się do świadomości i życia codziennego. Miał tutaj na myśli głównie perwersyjne pragnienia seksualne, które w jego koncepcji stanowiły główne znaczenie snów. Sto pięćdziesiąt spośród stu sześćdziesięciu opisanych przez niego symboli ma znaczenie seksualne, a niektóre z nich w zamaskowany sposób obrazują genitalia.
  Uczeń Freuda, Carl Gustav Jung, zerwał z tą jednokierunkowością uznał, że istnieją też inne dziedziny życia, do których odnosi się treść snów.
 • Symbole senne
  Znaczenie snów jest rzadko ściśle seksualne. Z seksem może być związane oddawanie moczu. Pojawiają się też przedmioty wydłużone, na przykład karabin, szabla czy drzewo. Ważne są pojawiające się budynki. Własny pokój to życie wewnętrzne, piwnica odnosi się do kreatywności, twórczości. Kuchnia jest związana z erotyką. Kościoły pojawiają się w snach zarówno ludzi wierzących, jak i ateistów, a ich znaczenie bywa różne. Związany z nimi krzyż symbolizuje cierpienie. Zwierzęta w snach mogą oznaczać przypisywane im cechy: mądrość sowy, siłę lwa, chytrość lisa, pracowitość mrówki. W analizie symboliki należy zachować dużą ostrożność i wziąć pod uwagę postawę człowieka, jego uczucia i sytuację życiową, co bardzo ściśle wiąże się z sensem snów.
 • Sny prorocze
  Znaczenie snów proroczych jest dosłowne i dotyczy przyszłości. Przykładem jest sen, w którym dostaliśmy podwyżkę i w niedługim czasie rzeczywiście ją dostajemy. Niektórzy uważają, że zjawisko déjà vu powstaje wtedy, kiedy widzimy realizujący się na jawie sen proroczy, o którym zapomnieliśmy. Sny prorocze są najtrudniejsze do interpretacji, bo czasami sny dotyczące przyszłości nie spełniają się, a jedynie obrazują nasze lęki lub rekompensują nieosiągalność pragnień. Bywa, że w snach proroczych pojawiają się pewne symbole, co utrudnia odczytanie ich znaczenia.