Znieczulenie miejscowe

Współczesna anestezjologia pozwala na zniesienie bólu w około 95% przypadków.

Należy wspomnieć, że obecnie zaleca się stosowanie znieczulenia do wszystkich bolesnych zabiegów stomatologicznych. Jednak niektóre osoby wymagają dodatkowo specjalnego przygotowania do zabiegu, zwanego premedykacją.

Premedykacja jest to przygotowanie psychologiczno - farmakologiczne, o którym decyduje lekarz stomatolog lub lekarz anestezjolog. W związku z tym nie należy ukrywać swojego strachu przed wykonywanym zabiegiem a wręcz o nim poinformować lekarza.

W ambulatoriach stomatologicznych dla uzyskania pełnej bezbolesności podczas zabiegu wystarcza najczęściej znieczulenie miejscowe, a tylko w szczególnych przypadkach stosuje się znieczulenie ogólne - narkozę (rzadko stosowane).

Tradycyjna strzykawka (carpula).
Znieczulenie miejscowe znosi czucie bólu poprzez zahamowanie przewodnictwa w nerwach obwodowych, przy zachowanej pełnej świadomości pacjenta. Zdecydowana większość leków znieczulających rozszerza naczynia krwionośne, aby temu przeciwdziałać dodawane są do nich środki obkurczające naczynia: adrenalinę, L - noradrenalinę, suprareninę. Zwężenie naczyń krwionośnych prowadzi do wolniejszego wchłaniania leku, a tym samym przedłuża jego działanie.

Przed każdym zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu należy lekarzowi stomatologowi przez zabiegiem udzielić szczegółowych informacji na temat zdrowia własnego lub osoby mającej poddać się zabiegowi (np. ciąża, miesiączka, choroby ogólnoustrojowe, alergie, choroby zakaźne, choroby genetyczne i w związku z tym przyjmowane leki), ze względu na możliwość wystąpienia powikłań miejscowych i ogólnych.

W zależności od metody aplikacjii znieczulenie miejscowe dzielimy na :
- znieczulenie powierzchowne (pokrycie błony śluzowej środkiem znieczulającym w postaci aerozolu, żelu, maści lub roztworu),
- nasiękowe (przepojenie tkanek miękkich roztworem środka znieczulającego),
- śródwięzadłowe (wstrzyknięcie płynu znieczulającego do szpary ozębnej),
- przewodowe (przerwanie przewodnictwa w pniu nerwowym, a nie w samych zakończeniach nerwowych).

Z nami zarobisz łatwo i szybko