Zużyte opony - co z nimi zrobić

Zużyte opony można bezpłatnie oddać do Centrum Utylizacji Opon, skąd zostaną zabrane i poddane przetworzeniu, niezanieczyszczając środowiska.

Zaleganie starych, zużytych opon w gospodarstwach domowych, warsztatach lub firmach to dzisiaj ciągle jeszcze nierozwiązany problem. Społeczeństwo nie jest jeszcze w pełni świadome tego, jak w prosty sposób można pozbyć się poeksploatacyjnych zużytych opon.

 

  • Zużyte opony - gdzie można oddać je bezpłatnie
    Produkty ogumiane można oddać bezpłatnie do Centrum Utylizacji Opon. Główny cel organizacji to odzyskiwanie zużytego ogumienia, czyli wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla otoczenia polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części. Do takiej organizacji można oddać zarówno opony w dobrym stanie jak również ogumienie zdeformowane oraz fragmenty opon. Posiadacz zużytych opon, które zalegają w jego gospodarstwie domowym, może oddać je do Centrum Utylizacji Opon, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat. W przypadku większej ilości oddawanego ogumienia, istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego odbioru przez Centrum, pod warunkiem zebrania opon w ilości co najmniej 100 sztuk.
  • Spalone opony jako uzupełnienie masy cementu
    Zużyte opony stanowią odpad, który zagraża środowisku naturalnemu. Ogumienie z reguły jest trwałe, co powoduje jednocześnie zaletę w użytkowaniu, ale także trudności z zagospodarowaniem tych produktów po zakończeniu ich eksploatacji. Opony nie ulegają rozkładowi, więc ich składowanie wymaga dużej powierzchni magazynowania oraz odpowiednio przygotowanego terenu. Odzysk energetyczny polega na spalaniu opon w całości lub ich mniejszych fragmentów w specjalnym piecu, z którego wydobywa się tylko uprzednio przefiltrowany z toksyn biały dym. Cementownie wykorzystują dodatek spalonego ogumienia do produkcji cementu jako części biomasy. Oszczędności związane z przetwarzaniem opon i dodawaniu ich do surowca głównego stanowią dla cementowni dodatkowe korzyści. Po zmieszaniu przetworzonego ogumienia z biomasą, w czasie wypalania, ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla i siarki pochodzącego z opon jest zredukowana do zera. Inną zaletą spalania opon jest nie wydzielanie się popiołu, zwiększa się także jakość wypalanego klinkieru, czyli właśnie produktu wypalania opon lub innych tworzyw.
  • Recykling materiałowy
    Zużyte opony można poddać także coraz bardziej powszechnemu recyklingowi materiałowemu. Recykling materiałowy polega na mechanicznym rozdrobnieniu opon i zużycie uzyskanego produktu do wyrobu nowych opon lub innych towarów.